Den seneste dataindsamling dækkede perioden juli-september 2015, og omfattede 9,567 henvendelser. De generelle tendenser i Europa viser et fald i antallet af henvendelser om cybermobning og en stigning af henvendelser omkring sextortion.  Det er ikke helt de samme tendenser vi ser i DK, hvor vi ikke har oplevet et fald i Cyberbullying,  men vi ser en stigning i henvendelser omkring sextortion. For at kunne forstå tallene er det vigtigt at understrege, at ca. halvdelen af de deltagende helplines udelukkende beskæftiger sig med sikker-internet emner. Derfor fylder selvskade, spiseforstyrrelser og personlige problemer så lidt i den samlede statistik. Hvis man lavede en undersøgelse udelukkende for Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland ville tallene være markant anderledes, da disse lande alle driver brede rådgivningstilbud til udsatte unge. dkhelplinesstatsJune-Sept

    • Antallet af henvendelser, vedrørende cybermobning, er igen faldet under denne rapporteringsperiode og er nu på det laveste niveau i de seneste tre år. På nuværende tidspunkt drøftes mulige årsager til dette mærkbare fald, men en tanke kunne være at helplines er bedre til at identificere det konkrete problem, som en person henvender sig med. Cybermobning kunne være en del af flere kategorier, som vises i grafen ovenfor, herunder misbrug af privatlivets fred, sexting, online-rygter, racisme osv.
 
    • På trods af dette fald, er cybermobning stadigvæk den mest almindelige årsag til at helplines bliver kontaktet. Kærlighed/parforhold/seksualitet (online) er fortsat den næsthyppigste årsag til at folk kontakter en helpline og viser en stigning på næsten to procentpoint i forhold til det foregående kvartal. Dette emne repræsenterer også en støt stigning over de fire tidligere rapporteringsperioder. Det er vigtigt at bemærke, at forskning tyder på at unge (og specielt unge piger) er under et markant pres til at se ud, eller opføre sig, på en bestemt måde, her illustreret af Common Sense Medias infograf.
 
    • Sextortion er forblevet en bekymring hos helplines, som rapporterer om et betydeligt antal af henvendelser herom. For eksempel bemærkede en helpline at 30% af deres henvendelser relaterede til sextortion. Det blev også bemærket, at mange af disse rapporteringer blev lavet via hjælpetjenestens Facebookside, som man måske kan anskue som en ‘lav-tærskel’ måde at kommunikere omkring denne type problematikker på. Hjælpetjenesten bemærkede, at det kan være værd at overveje denne tilgang mere detaljeret i fremtiden.
  Det åbenlyse næste skridt er at starte en debat omkring effektiviteten af oplysningskampagner omkring nogle af disse vigtige emner, og som kan bidrage til at løse problemerne før de vokser sig større og større. Der findes et væld af gode ressourcer stillet til rådighed af det Europæiske netværk for Safer Internet Centrene, som kan tilgås via ressource-galleriet på den nye portal, Better Internet for Kids. Danske henvendelser fordelt på emner [caption id="attachment_14540" align="aligncenter" width="710"]Her ser du et udtræk af de danske henvendelser fordelt på emner. Læs mere om henvendelserne på de europæiske helplines på https://helplines.betterinternetforkids.eu/ Her ser du et udtræk af de danske henvendelser fordelt på emner. Læs mere om henvendelserne på de europæiske helplines på https://helplines.betterinternetforkids.eu/[/caption] Læs mere om den danske helpline.  
Digital Agenda For Europe
]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.