Nanna Agergaard Kejlberg

Projektmedarbejder Mere om Nanna

Børn har ret til at udfolde sig socialt og kreativt på nettet, samtidig med at de også skal lære at færdes sikkert og reflekteret i det digitale univers. Denne balancegang kan dog være svær at navigere i – hvordan kan man som forælder eller fagperson være med til at sikre at børnene opnår digital dannelse i et uroligt farvand med sociale medietrends, spilkultur, digitale subkulturer, misinformation og uigennemsigtige forretningsmodeller?

I marts i år er FN’s børnekonvention blevet suppleret med kommentarer om børns rettigheder i den digitale verden og med udgangspunkt i børnenes egne perspektiver. Sikker Internet Center Danmark (SIC), som er et partnerskab mellem Center for Digital Pædagogik (CfDP), Medierådet for Børn & Unge og Red Barnet, har derfor netop udgivet en rapport som giver et overblik over de forskellige aktiviteter i centret, som er med til at gøre en forskel for børns digitale dannelse og sikkerhed.

‘Digital genial’, ungepanel, gaming og sexkrænkelser


En af de aktiviteter der er blevet iværksat de seneste år, er onlinematerialet “Digital genial”. Med dette materiale får lærere, ssp-medarbejdere og pædagoger nogle konkrete værktøjer til at facilitere en involverende dialog på forældremødet med digital dannelse som omdrejningspunkt. Materialet indeholder 20 forskellige aktiviteter som kan hjælpe med at styrke dialogen med børnene og samarbejdet mellem skole og hjem. Derudover har SIC iværksat et ungepanel, samt haft fokus på børns gaming og på at forebygge digitale sexkrænkelser.

Ungepanelet har haft til formål at inddrage børn og unges stemmer og erfaringer med fokus på at sætte ord på, formidle og give anbefalinger om unges digitale liv.

Eftersom gaming er en del af mange børns hverdag, er der blevet udgivet guides og materiale om børns gaming. Blandt andet har Medierådet udgivet en forældreguide samt, i samarbejde med Københavns Universitet, et brætspil. Disse har haft fokus på, at give forældre større indsigt i, hvad det vil sige at spille digitale spil, samt hjælpe til at undgå konflikter i familien, relateret til børns brug af computerspil.

For at forebygge og reducere digitale sexkrænkelser har SIC kørt projektet DELT, hvor der blandt andet er blevet udgivet bogen DELT og afholdt dagkurser for lærere, SSP-konsulenter og pædagoger. Formålet med bogen og kurserne har været at styrke de unges sociale-digitale kompetencer i at kunne omgås intimt billedmateriale på nettet. Projektets klare budskab er, at det aldrig er ens egen skyld, hvis billedet eller videoen bliver delt uden samtykke.

Helpline og Hotline i en coronatid

I 2020 og 2021 har CfDP’s helpline og Red Barnets hotline gjort en stor forskel i forhold til forskellige udfordringer og tendenser som er opstået i forbindelse med Covid-19-pandemien. Red Barnets hotline, AnmeldDet, oplevede i 2020 en markant stigning i ulovligt materiale – særligt er der sket en stigning i materiale som formodes at være optaget som følge af en såkaldt groomingsproces, hvor en voksen gradvist manipulerer et barn til at overskride sine egne grænser. Siden 2019 har AnmeldDet i alt modtaget knap 10.000 anmeldelser, hvoraf omkring 25% af anmeldelserne indeholder ulovligt materiale.  

Også hos CfDP har vi oplevet at Covid-19-pandemien har haft stor betydning for de unge og for vores indsatser. Siden starten af 2019 er der sket en fordobling i samarbejdet med landets kommuner. Det betyder at 22 kommuner nu er tilknyttet den digitale rådgivning Cyberhus. Derudover er der også blevet oprettet sitet Gruppechat.dk, hvor børn og unge har mulighed for at deltage i digitale fællesskaber gennem online anonyme gruppechats eller et gruppeforløb.

CfDP har i perioder under nedlukningen haft op til 300% stigning i antallet af henvendelser. I billedet til højre kan det ses hvordan de forskellige henvendelser i rådgivningerne fordeler sig. Nogle af de emner som særligt har fyldt i rådgivningerne, har været krænkelser, rettigheder, seksualitet, køn, radikalisering i online fællesskaber og ikke mindst problematikker knyttet til gaming. 

Både i CfDPs oplæg og rådgivning har umbrellasagen til stadighed genereret en stor interesse i at søge information om rettigheder, jura og moralsk dømmekraft. Ligeledes har gaming fyldt meget i henvendelserne. Som følge af corona-nedlukningerne er der sket en stigning i antallet af børn og unge som gamer. Gaming har både fungeret som et tidsfordriv for de unge, men også i høj grad været et sted hvor de unge har dyrket fællesskabet og haft det sjovt sammen. Den øgede mængde henvendelser knyttet til gamingproblematikker siger dog noget om vigtigheden af at få rådgivning omkring eksempelvis spilleadfærd, snyd og scams. 

Nye fokuspunkter i forhold til børn og unges digitale dannelse og trivsel

Sikker Internet Center Danmark tilbyder således en lang række rådgivning, hjælp, materiale, oplæg og lignende, som kan hjælpe både børn og forældre til at færdes sikkert og trives i det digitale liv. Yderligere emner som har været i fokus hos SIC de seneste år, er brugen af YouTube, børn og unges kendskab til reglerne for persondata, fænomenet “deepfake” samt digital dannelse for småbørn og voksne. Her er blandt andet blevet udarbejdet informationsmaterialet “taler du med dit barn om YouTube – inspiration til en god samtale”, som kan hjælpe med at bringe forældre-barn-samtalen og forældrenes handlemuligheder videre til næste niveau. Ligeledes er der, i samarbejde med skoler i Furesø Kommune og Fremtidsværkstedet blevet lavet undervisningsmaterialet “Persondata-hva’-for-noget?”. Dette materiale skal styrke skolens arbejde med børn og unges kendskab til deres rettigheder og reglerne for persondata på nettet. I indsatsen omkring digital dannelse for småbørn i førskolealderen og voksne vil Medierådet i foråret 2022 udrulle informationsmateriale henvendt til forældre, sundhedsplejersker og andre fagprofessionelle på småbørnsområdet. 

Hele rapporten kan læses her:

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Nanna Agergaard Kejlberg

Projektmedarbejder Kontakt Nanna

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.