Med den nye heldagsskole, som i sommers blev vedtaget som en del af Folkeskolereformen, står folkeskolerne over for nye udfordringer, hvor de bl.a. skal levere undervisning, som ikke udelukkende støtter sig til traditionel klasse- og tavleundervisning, men som vil skulle fokusere mere på inddragelse af it. Center for Digital Pædagogik er ved at udvikle en undervisningsform, der understøtter dette mål.

Heldagsskolens udfordringer

Kodeklub Logo

I den nye heldagsskole vil der skulle skabes en motiverende dagligdag, der kan rumme alle børn i skolen. Ikke kun de stærke børn men også de mere udsatte og sårbare. Der skal skabes forløb, der er så fleksible, at de kan nå det individuelle barn på det rette niveau og i det rette tempo.

Folkeskolereformen har som målsætning, at it i højere grad skal integreres i skolen, således at kompetencer som f.eks. selvstændighed, innovation og projektstyring i højere grad styrkes.

Kodeklubs grundelementer

CfDP har et bud på, hvordan man kan bringe it ind i heldagsskolen.

Kodeklubs undervisningsmateriale er en tre-trins-raket, hvor børnene starter med at programmere i Scratch, som er et program, som lærer børnene grundlæggende programmering vha. intuitive byggeklodser. Gennem Scratch opnår børnene en intuitiv forståelse for kodning. Næste trin er programmeringssproget HTML, som giver børnene en forståelse for, hvordan internettet fungerer. Her kan de selv at skabe hjemmesider. På sidste trin introduceres børnene til Python, er et kodesprog, der bruges i store operativsystemer såsom Windows og iOS. Der undervises i grundbegreberne via sjove skildpadder og figurer, og børnene lærer herigennem bl.a., hvordan algoritmer fungerer.

Hvad kan digitale læremidler bidrage med?

IMG_0213Fordelen med digitale læremidler er, at de gør børnene aktive og interaktive. Det bliver i højere grad børnene end underviseren, der kommer til at styre forløbet. Kodeklubbens sprog og opgaver er praksisnære, hvilket vil sige, at den måde børnene lærer at løse opgaverne på, er den måde, det foregår på i den virkelige verden. Børnene får mulighed for at simulere virkeligheden og på den måde opleve, hvordan den faglige kontekst, de er en del af, giver mening i forhold til deres daglige online aktiviteter.

Hvordan gør vi det?cool-bots

Værktøjerne og programmerne, der benyttes i undervisningsmaterialet, ligger frit tilgængeligt på internettet og stilles gratis til rådighed af producenterne.

Med baggrund i CfDP´s mangeårige erfaring med fagligt kompetente frivillige forestiller vi os, at frivillige støtter op omkring undervisningen i kodning ved, at de tager ud på skolerne og i klubberne, hvor de hjælper og støtter børnenes vej ind i en verden med koder.

Undervisningsmaterialet kan downloades og beskriver nøje, hvordan opgaverne skal løses både gennem tekst og med grafik.

Baggrunden for Kodeklubben

Målet med kodeklubben er, at alle børn skal have muligheden for at lære at kode.

Kodeklubbens koncept stammer fra Code Club England, og CfDP bygger på den måde videre på allerede opnåede erfaringer og materialer, som er testet på 20 pilotskoler over hele England. Vi har nu tilpasset materialet til en dansk kontekst, hvor vi lægger vægt på, at alle børn får mulighed for at prøve kræfter med kodning i et tempo, der passer det enkelte barn. I Kodeklubben handler det om at have det sjovt, være kreativ, indgå i sociale sammenhænge og lære ved at udforske.

I CfDP sætter vi brugerinddragelse højt, og vores materiale testes på børnene og videreudvikles i forhold til den feedback, vi får. På denne måde sikrer vi, at materialet har relevans for børnene og ikke bare udvikles til dem, fordi vi tror, det er interessant og meningsfuldt. Vi udvikler sammen med dem, fordi vi ved, at materialet vidensmæssigt vil give dem en solid ballast, de kan bygge videre på.

Materialet til Kodeklubben kan hentes på kodeklub.cfdp.dk

Skrevet af praktikant Kirsten Mikkelsen intelweb.dk

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.