Center for Digital Pædagogik har sammen med Kvindemuseet i Aarhus udarbejdet et online undervisningsmateriale om teenageliv før og nu. Materialet er blevet skabt i samarbejde med lærere og elever fra Marselisborg gymnasium og Kragelundsskolen, og er støttet af Kulturarvstyrelsen.

Et virtuelle samtidsbillede af ungdomsliv
Projektets hovedformål var at skabe forbindelse mellem Kvindemuseet historiske og fysisk baserede viden om ungdomsliv, og de virtuelle samtidsbillede af ungdomsliv som det opleves i vores online rådgivning på Cyberhus.dk – men formuleret af de unge selv.

Målet var, at få skabt et UV-materiale hvor børn og unge på en lettilgængelig måde kan få indblik i andre børn og unges liv, år efter år. Desuden vil børn og unge opleve, at de kan komme med deres bidrag og dermed sætte præg på et større projekt. Det er en helt ny tilgang til brugerdreven viden om samtiden. Vi håber dermed, at UV-materialet kan være med til at styrke de unges medborgerskab og tolerance.

UV-tilbud med ungdomstemaer
Undervisningstilbuddet består af et besøg på museet og det dertil knyttet online undervisningsmateriale. Både besøg og undervisningsmateriale er bygget op over temaerne:

Krop og udseende

Sex

Kærester og kærlighed

Familie og venner

Pigedrømme og kvindekrav

Drengedrømme og mandekrav

De unge vælger emne og guides rundt i udstillingen og på hjemmesiden og vil støde på genstande, lydklip, filmuddrag, breve, dagbøger og meget mere fra tidligere tiders teenagere og nutidige. Til hvert tema er der knyttet spørgsmål til debat samt faktuelle oplysninger.

Videreudvikling af 3D EnterUng rummet
EnterUng projektet begyndte allerede tilbage  i 2009, hvor selve EnterUng rummet blev konstrueret på Kvindemuseet. Iført 3D-briller går man ind i et digitalt univers inspirereret af Cyberhus’ virtuelle køkken, værelse og badeværelse. Her kan man møde/høre 14-15-åriges tanker om kærlighed, ensomhed, sundhed, strenge forældre osv. Historierne lægger op til overvejelser om køn og identitet. Du kan se mere på youtube her.

Center for Digital Pædagogik har stået for indsamling af data og viden anno 2011 og for at konstruere UV-platformen. UV-materialet er nu klar til brug – se det her: enterung.dk

Kontakt Benjamin Christensen, hvis du har spørgsmål til projektet.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.