Vi er optaget af to temaer; På den ene side er der barnets brug af digitale medier, herunder leg, relationer, udvikling og i forbindelse hermed pædagogernes refleksioner og tanker omkring brugen og implementeringen af medierne. På den anden side følger vi med i, hvordan digitale medier implementeres på en god måde i en allerede eksisterende pædagogisk praksis og hvordan digitalpædagogiske strategier bedst muligt kan underbygge de pædagogiske handle- og læreplaner. I juni måned igangsatte vi en mere systematisk indsats med fokus på at opdatere vores viden om den digitalpædagogiske praksis, der foregår i dag i de danske institutioner. Det har vi gjort gennem et mindre feltstudie, hvor vi både har observeret og interviewet pædagogisk personale omkring deres oplevelser med lokale digitale indsatser. Vi har besøgt institutioner i forskellige kommuner og inkluderet både børnehaver og vuggestuer. Dette blogindlæg giver en lille smagsprøve på nogle af de områder, som vi finder mest interessante lige nu. Fjernstyret læring “Daginstitutionsverdenen er under konstant forandring og for at kunne følge med bliver institutionerne nødt til at gentænke pædagogisk praksis” siger en af pædagogerne i en børnehave i Galten. I denne institution taler de om fjernstyret læring, som de mener kan være med til at give mere tid og mulighed for at placere ressourcer de vigtigste steder i deres arbejde. De er ikke bange for at tale om effektivisering, da de mener at digitale medier netop kan erstatte praktiske og ikke-pædagogiske opgaver, hvilket i sidste ende giver mere tid til kerneydelsen, børnene. Fjernstyret læring betyder, at børnene kan lære, selvom der ikke er pædagoger ved siden af dem hele tiden. Pædagogerne kan være med til at starte lege op – f.eks. stopdans på Vidensbrønden (et interaktivt gulv til leg, læring og bevægelse), hvor de kan slukke og tænde musikken fra andre rum gennem en app på deres iPhones. Børnenes leg bliver dermed ikke afbrudt fordi pædagogerne skal gå fra. Og det er netop effekten af at udnytte mediets potentialer og muligheder bedst muligt; mere tid til omsorg og reelt pædagogisk arbejde. Digitale medier skaber nye relationer På nogle institutioner gøres meget ud af, at børn skal lære apps fra sig og formidle til hinanden hvordan de fungerer. Vi har observeret, hvordan børn kan hjælpe hinanden i gang med spil, men også hvordan børn kan hjælpe pædagoger med at forstå spil og lege. Dette sker både internt i de enkelte institutioner, men også eksternt i kraft af venskabsinstitutioner eller aftaler med den nærmeste skole. Her skal børnene enten lære andre børn at bruge en app eller de skal blive lært af andre børn at bruge en app. Digitale medier kan altså mindske distance mellem yngre og ældre børn, samt mellem børn og voksne. Nogle pædagoger har nævnt for os, at det er med til at udvikle børnenes evne til at samarbejde, at kunne deles om f.eks. en iPad og at det skaber relationer på tværs. Andre kunne berette, hvordan man efter at være begyndt på at integrere digitale medier i institutionen, var begyndt at se at børn lege mere på tværs af eksisterende grupper. Der blev altså skabt nye relationer og anderledes relationer, som måske ikke kunne fungere i andre lege. Her er de digitale medier altså med til at bygge bro mellem forskellige børn og voksne og derigennem skabe nye relationer. Et pædagogisk felt i digital forandring Når man snakker om digitale medier i daginstitutioner er det vigtigt at forholde sig til de ændringer medierne vil kunne medføre og hvilke tilpasninger det vil kræve for den allerede eksisterende pædagogisk praksis. Der vil skulle skabes nye rum hvor digitale medier kan udfolde sig og hvor der er åbenhed for hvad det kan medføre af gevinster og ny viden for både børn og pædagoger. Det er samtidig vigtigt at have en tydelighed omkring hvad man ikke kan opnå blot ved at implementere digitale medier og hvornår implementeringen får utilrettede konsekvenser. Det er vigtigt at forholde sig til pædagogisk intention og ideologi versus virkelighed og omstændigheder. Digitale medier skal diskuteres, reflekteres og debateres i de enkelte institutioner og netop dét gør forskellen i den gode implementering. Der er uden tvivl mange flere ting at diskutere og det vil ske i løbet af de næste måneder, hvor vi vil gå endnu mere ind i undersøgelsens data. Skrevet af tidl. medarbejder Marianne Jessen ]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.