I Center for Digital Pædagogik tror vi på, at det er vigtigt at arbejde med hybridløsninger som kombinerer den fysiske rådgivningspraksis med den digitalpædagogiske rådgivning, hvis vi skal nå ud til de sårbare unge og deres familier.

Det virker. Det har vi blandt andet kunnet se i vores partnerskab med projekt BRUS, der hjælper midtjyske børn og unge i alderen 0-24 år, som lever i familier med rusmiddelproblemer.

BRUS er nemlig nået ud til flere børn og unge digitalt i 2020. I 2020 har man i projektet haft 431 chatsamtaler mod 214 i 2019. Den digitale rådgivning har været særligt vigtig netop i år pga. Covid-19, som har begrænset muligheden for fremmøde i fysiske rådgivningstilbud. 

Projektet har siden begyndelsen i 2016 haft både en chat og en brevkasse, hvor de unge anonymt kan få hjælp. Desuden kan de unge deltage i fysiske rådgivningstilbud. 

Siden BRUS’ opstart for 4 ½ år siden har CfDP arbejdet i et tæt partnerskab med BRUS’ 11 kommuner omkring den digitalpædagogiske del af projektets indsats. Fokus i samarbejdet har ligget på at tænke det digitale spor ind i praksis på lige vilkår med andre indsatser.

“Lige fra projektets opstart har det været en klar ambition at have et digitalt spor i BRUS. Det var også grunden til, at de 11 BRUS kommuner fra starten inviterede Center for Digital Pædagogik med som partner i projektet. Det har været en spændende og lærerig fælles rejse,” siger projektleder i Projekt BRUS, Anne Mette Hansen.


Vigtigheden af det digitale i 2020

I Projekt BRUS’ chat kan de unge få støtte og afløb for de tanker, følelser og problemer, som kan opstå omkring rusmiddelproblemer i deres familier.

Særligt i 2020 har det været vigtigt, at de unge har haft et digitalt sted at gå hen.

Pandemien har ført til øget pres på familier i udsatte situationer. Familier med fx vold, omsorgssvigt eller rusmiddelproblematikker. De unge, som lever i de udsatte familier, har på grund af nedlukningen ikke haft mulighed for at søge væk fra hjemmet til for eksempel skole og fritidsaktiviteter – eller til fysiske rådgivningstilbud.

“I 2020 har vi haft et rekordår i BRUS-chatten. Vi har haft næsten dobbelt så mange chatsamtaler, som vi plejer. I forårets første corona-lockdown kørte vi med udvidede åbningstider. Det samme gør vi nu her i anden lockdown, så vi kan hjælpe så mange unge som muligt,” siger projektleder i Projekt BRUS, Runa Bjørn.

Helt generelt er hybridløsninger, hvor den digitale indsats følges med den fysiske, vigtige for at nå ud til de børn og unge, som er i sårbare situationer, mener hun:

“Det er generelt godt at kunne tilbyde mange forskellige former for kontakt. For nogen er chatten mere tryg, fordi man kan chatte anonymt og ikke er “på” på samme intense måde, som hvis man møder en behandler fysisk. Chatten giver mulighed for i et anonymt rum at fortælle om de problemer man står i og så se, hvad en BRUS-behandler skriver tilbage uden, at man har afsløret for nogen i den fysiske verden, at man har problemer hjemme, ” siger Runa Bjørn.


Et digitalt samarbejde af dimensioner

Projekt BRUS’ chat bemandes af rådgivere fra de 11 kommuner, som BRUS er forankret i. Der er altså tale om et stort tværkommunalt samarbejde.

“Ved at gå sammen 11 kommuner har det været muligt for os i BRUS at udvikle og drive et digitalt pædagogisk spor, som ellers ville have været rigtig svært at løfte for en kommune alene. Vi har kørt fælles kompetenceudvikling, har fælles chatform og deles om bemandingen af chatten. Vi har dermed kunne have et bredere og mere kvalificeret tilbud,” siger Anne Mette Hansen.

I CfDP er vi stolte af samarbejdet med BRUS og de resultater, som er kommet ud af det store tværkommunale projekt:

“I BRUS har vi i fire år med succes arbejdet både på tværs af kommunegrænser men også på tværs af sektorer. Det vil sige, at vi har kunne bruge styrkerne fra forskellige verdener til at udvikle et meget stærkt tilbud til sårbare børn og unge i familier med rusmiddelproblemer. Der har været en meget stor vilje, nysgerrighed og rummelighed blandt både ledere og medarbejdere til at finde løsninger og løfte i fællesskab,” siger grundlægger og administrerende direktør i CfDP, Anni Marquard .  Vi er særlig stolte af, at så mange børn og unge i sårbare positioner har kunnet få hjælp og støtte gennem det digitale, også i et svært år som 2020:

“Jeg kan ikke få hænderne ned når jeg taler om BRUS. Jeg bliver så hjertensglad over, at det er muligt at udvikle og drive tilbud til unge, hvor det ikke handler om systemernes begrænsninger, kassetænkning og kommunegrænser, men hele tiden om hvordan vi i fællesskab kan udvikle det bedst mulige tilbud til børnene, de unge og deres forældre. Det er stort at være en del af,” siger Anni Marquard.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.