Opponenter søges til faglig bedømmelse

Vi nærmer os hastigt et første udkast af vores bog Digital Trivsel, der handler om hvordan vi sikrer udsatte børn og unges trivsel og sikkerhed i det digitale. Derfor leder vi nu efter opponenter, der kan vurdere hvilke dele der er gode og dårlige, for åbenlyse eller for vage. Det kan også være der er noget vi helt har glemt eller en idé vi slet ikke hørt om.

Vi inviterer derfor interesserede fagpersoner og praktikere til at læse første udkast af bogen igennem i starten af august – er du en af dem?

Du behøver ikke have særlige kompetencer eller stor praksis-erfaring ud i det digitale, blot en faglig skæreflade med udsatte børn og unge – måske som lærer, pædagog eller plejeforælder. Vi ønsker svar på:

Hvordan er bogens sproglige flow og læsbarhed?

Er der logik i bogens struktur?

Er der overlap eller gentagelser i bogen?

Er bogens oplysninger relevante, og er pointerne i bogen trukket klart frem?

Opfylder bogen et behov hos dens målgruppe, som er pædagogstud., pædagoger og andre der arbejder med digital pædagogik?

Dine gode tips og anbefalinger kan komme med i bogen

Lige nu skriver vi på sidste kapitel, om gode tips og værktøjer. Har du nogle du vil anbefale?

Det kan være en god online video for de 13-årige om privatliv, en god idé til hvordan I har brugt Facebook sammen, hvordan du fik taget en svær snak om mobilbrug eller noget helt fjerde. Vi leder dog efter anbefalinger med et pædagogisk sigte, rent didaktiske programmer til skolebrug må blive i en anden bog. Men vi kan sagtens bruge gode idéer til værktøjs-programmer som du har erfaringer med, i forhold til målgruppen.

Idéer til værktøjer, gode links eller praksis-eksempler kan lægges som en kommentar herunder.

Skrevet af tidl. medarbejder Kristian Lund

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.