AarhusUng er en app, der er udviklet af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus i samarbejde med Center for Digital Pædagogik.

Rettet mod de unge i Aarhus

App’en er primært rettet mod de unge, der har vanskeligt ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Den kan bruges af alle unge fra 8. klasse og op til 25 år i Aarhus. Derudover kan de faggrupper, der arbejder med unge i bred forstand, også anvende den. AarhusUng kan tilgås via tablet, smartphone og pc og kan bruges til såvel informationssøgning som i forbindelse med vejledningsseancer. AarhusUng kan hentes gratis i GooglePlay og AppStore, mens den webbaserede version findes på www.aarhusung.dk.

Det primære formål med AarhusUng er at skabe et bedre overblik og gøre vejen til information om uddannelser, afklarende/opkvalificerende forløb og jobmuligheder kortere og enkel – samtidig indeholder den viften af tilbud om hjælp, støtte og vejledning i det kommunale system og de frivillige organisationer. AarhusUng forsøger således at komme hele vejen omkring de unges livssituation.
Udviklingen af ArhusUng er sket i samarbejde med ansatte og unge fra produktionsskoler, elever på ungdomsuddannelser, 10. klasse og vejledningsforløbet ’Min vej til uddannelse’, der alle har deltaget på workshops, hvor app’ens form og indhold blev drøftet. Desuden har medarbejdere fra Fritids- og Ungdomsskoleområdet i Aarhus, Ungdomscentret, Drivremmen, HotSpotcentret og Ungdommens Uddannelsesvejledning løbende bidraget til udviklingen og kvalitetssikringen af AarhusUng.

En samling af relevante links i fem kategorier

I app’en er udvalgt de links, der er vigtigst og mest relevante for unge i målgruppen, for dermed at bevare overskueligheden og brugervenligheden.

AarhusUng er bygget op, så den samler links under følgende fem overskrifter:

  •     På vej til uddannelse: Information om afklarende/opkvalificerende forløb
  •     Ungdomsuddannelse: Information om uddannelsestilbud
  •     Arbejde: Information om jobsøgning og jobmuligheder
  •     Ungdomsliv: Information om hjælp/støtte til personlige problemer
  •     Penge og bolig: Information om hjælp til praktiske forhold i tilværelsen

 

Lanceringen af AarhusUng vil samtidig være startskuddet til udviklingen af en version 2, som rummer flere funktioner, linker til flere tilbud og eventuelt rummer flere end de nuværende fem kategorier.

Er der spørgsmål til projektet kan de rettes til tovholderne Eva Geer og Ib Jensen fra Aarhus Kommune.

Fakta-boks om projektet

Målgruppe:
AarhusUng kan bruges af alle unge fra 8. klasse og op til 25 år i Aarhus. Primært er projektet rettet mod de unge, der har vanskeligt ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse.
Projektets formål:
Det primære formål med AarhusUng er at skabe et bedre overblik og gøre vejen til information om uddannelser, afklarende/opkvalificerende forløb og jobmuligheder kortere og enkel. Samtidig indeholder den viften af tilbud om hjælp, støtte og vejledning i det kommunale system og de frivillige organisationer.
Redskaber:
AarhusUng er en app og hjemmeside, hvor de unge hurtigt kan finde informationer om uddannelser, arbejde og ungdomslivet mere generelt.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.