projektets hjemmeside, og i dette indlæg sætter vi fokus på fem af de bedste udenlandske initiativer (i en ikke-prioriteret rækkefølge), som vi håber, at danske fagpersoner kan bruge som inspiration.

1. Foto-historien: Personlige fortællinger skaber ny forståelse

Første initiativ kommer fra Irland, hvor organisationen “Youth Work Ireland Tipperary” giver flygtninge mulighed for at fortælle deres personlige historier med billeder og film. Selvom de er flygtninge, så er mange af de unge allerede meget erfarne, hvad angår brugen af smartphones, tablets, osv. Størstedelen af initiativets arbejdsopgave består derfor i, at lære de unge de fortæller-færdigheder, som de skal kombinere med deres tekniske færdigheder, for at kunne formidle deres historier på en måde, som kan give ikke-flygtninge indblik i deres liv, enten via udstillinger eller andet undervisningsmateriale. Det giver flygtningene en selvsikkerhed, og ikke-flygtningene får en større forståelse for andre unges liv, enten i det land som flygtningene kommer fra, eller i det nye land, hvor de er kommet til. Find mere information på projektets hjemmeside.

2. Digitale workshops inddrager de unge i byplanlægningen

Et meget ambitiøst, anderledes men også spændende projekt kommer fra Tyskland, hvor lokale myndigheder har inviteret de unge til at deltage i byplanlægningen, ved brug af forskellige digitale værktøjer (eksempelvis Minecraft), som motivere dem mere end den normale politiske process ville gøre. Initiativet giver således de unge mulighed for at engagere sig, og udtrykke deres ønsker, med en legende og eksperimenterende tilgang til emnet, i et format, hvor de er på hjemmebane. Efterfølgende får de unge mulighed for at fremlægge deres resultater og ønsker for kommunens beslutningstagere, og de unge bliver på den måde aktive demokratiske medborgere, og oplever at have reel medindflydelse på fremtiden i deres lokalområde. Find mere information på projektets hjemmeside.

3. Instawalks: Nye venskaber og nye perspektiver på de unges hjembyer

Mens man i Irland bruger foto og andre medier til at formidle en ny opmærksomhed og forståelse for anderledes baggrunde og livsbetingelser, så forsøger man i et østrigsk initiativ, at opfordrer de unge til også at se deres eget lokalområde med en ny opmærksomhed og nye øjne. Konceptet er simpelt: Bevæbnet med deres smartphones og Instagram-profiler, tager de unge (ledsaget af en pædagogisk medarbejder) på fælles udflugter, hvor de udforsker og fotograferer deres hjembyer/lokalområder, med udgangspunkt i et bestemt fælles tema, samtidig med at de får mulighed for at møde hinanden og danne nye venskaber. Endelig så giver initiativet også en god mulighed for at tale med de unge om de overvejelser, som det kan være godt at gøre sig, når man lægger billeder på internettet. Find mere information på projektets hjemmeside.

4. Digidabble: Digitalt legetøj skaber fælles oplevelser og læring på tværs af generationer

I de seneste år, er der mange af de offentlige rum i Danmark, som har gentænkt og udvidet deres aktiviteter, for fortsat at appellere til lokalsamfundene. Det samme er tilfældet i Skotland, hvor man med initiativet Digidabble skaber øget opmærksomhed omkring alle de digitale tilbud, som lokale biblioteker allerede tilbyder, samtidig med at man inddrager andre lokale ungdomstilbud. Sammen afholder de så arrangementer, hvor man samler alle mulighederne (fortrinsvis digitale, men også eks. brætspil mv.) under ét tag, og inviterer både både unge og “gamle” til at kigge indenfor, hvor de så kan mødes i fælles leg og nysgerrighed og – ikke mindst – kan opnå en fælles forståelse ved at lære af hinanden. Derudover, så rummer arrangementerne også gode muligheder for at øge mange unges selvtillid og engagere dem i lokalsamfundet, fordi de – enten som gæster, eller som frivilligt personale – får muligheden for at vejlede andre og vise det univers frem, hvor de selv er på hjemmebane som eksperter. Find mere information på projektets hjemmeside.

5. YAD Street Team: Ung-til-ung -bekæmpelse af stofmisbrug

Sidst – men på ingen måde mindst – er der det finske initiativ “ Youth Against Drugs – Street Team”, hvor unge engagerer sig i aktiviteter, som forsøger at mindske stofmisbruget blandt deres jævnaldrende. Aktiviteterne foregår lokalt, og består i at de unge vælger en opgave fra opgave-kataloget (kan eksempelvis være at uddele materiale, eller at holde et foredrag på deres skole), og får evt. tilsendt nødvendigt materiale. Derefter melder den unge tilbage, når opgaven er udført, og en medarbejder giver derefter feedback og tildeler point for opgaven, som den unge så kan indløse for forskellige belønninger. Udover bekæmpelsen af stofmisbrug, så har også dette initiativ den sidegevinst, at de unge engagerer sig lokalt,mødes om noget fælles og danner nye venskaber. I Finland koordineres alt dette via en national online-platform, og det er selvfølgelig ikke noget, som er nemt at kopiere på egen hånd. Vi håber dog, at Initiativet eventuelt kan startes i en mindre, lokal, og evt. mere analog udgave, med afsæt i ungdomsskolen e.l.. Find mere information på projektets hjemmeside.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.