Celine og Helene er kandidatstuderende på It-didaktisk design ved DPU og er netop gået i gang med at skrive projektopgave med udgangspunkt i CfDP’s e-rådgivning på cyberhus.dk, og det som vi kan tilbyde vores brugere. De ønsker at beskæftige sig med begrebet e-rådgivning i deres projektopgave, og deres interesse er at få skabt et overblik over, hvilke fordele og ulemper der er/kan være ved e-rådgivning kontra fysisk rådgivning. De har desuden taget et par fænomenologiske briller på, så fokus også vil være på selve oplevelsen (den subjektive oplevelse). Gennem kvalitative interviews med udvalgte unge og “chatinterviews” af en gruppe 9. klasses elever, vil de undersøge og reflektere over unges oplevelser med e-rådgivningen.

Helene og Celine kiggede i denne uge forbi til en samtale om Cyberhus, e-rådgiving og unge. Et rigtigt godt møde – og vi glæder os til samarbejdet, der lagde fra land med god energi. De to sjællændere fik nappet et par billeder til en photo story med små og store højdepunkter fra deres jyske besøg:

 

 

 

 

 

]]>

Nyheder