Signe Sandfeld Hansen

Fagkonsulent med fokus på digital ungerådgivning og fællesskaber Mere om Signe

Gennem den digitale ungdomsrådgivning Gruppechat.dk, har vi afholdt 8 digitale gruppeforløb for unge i Midtjylland, og med særligt fokus på at inddrage unge fra Aarhus Kommune, som allerede er i en kommunal indsats. Gruppeforløbene har haft til formål at øge trivslen blandt unge 12-25 år, som er eller har været påvirket af Covid-19 pandemien. Projektet blev støttet af Trygfonden, og sluttede i foråret 2022.

Projektets målgruppe var unge i alderen 12-25 år, som efter næsten et helt års nedlukning, oplevede isolation, mistrivsel og ensomhed. Det er altså unge som finder det vanskeligt at vende tilbage til fællesskaberne, og som oplever udfordringer med at danne relationer til andre. Projektet afholdte 5 gruppeforløb henvendt til alle unge i Region Midtjylland, og 3 gruppeforløb som var målrettet unge i Aarhus Kommune, herunder unge som allerede er en del af en kommunal behandlings- eller støtte indsats. 

Motivation i en svær tid

Formålet med grupperne var at styrke de unges handlekraft i eget liv, på trods af restriktioner og begrænsninger som fulgte med Covid-19. Formålet var ligeledes at hjælpe de unge med at håndtere den bekymring og angst for endnu en nedlukning, som stadig spøger hos de fleste.

Jeg havde også en lang periode, hvor jeg havde det rigtig dårligt, og jeg havde meget svært ved at overskue det sociale. Der brugte jeg gruppechatten meget, fordi jeg simpelthen bare bedre kunne overskue at være sammen med andre unge i den sammenhæng. Men efterhånden kunne jeg også mærke, at jeg kom lidt til at sidde fast, fordi jeg isolerede mig fra mit fysiske sociale liv. Så jeg har brugt noget energi på også at få det i gang igen.

Ung evalueringschat – Gruppechat.dk

De unge har ligeledes fundet og delt inspiration til aktiviteter og veje ind i andre fællesskaber med hinanden, og haft mulighed for at reflektere over fællesskabets betydning i et trygt og anonymt socialt rum. Særligt anonymiteten bidrog til at de unge turde sætte ord på deres inderste tanker og følelser angående bl.a. covid-19 pandemien, uden at frygte eventuelle fordomme, restriktioner og konsekvenser heraf. 

Inddragelse af de unge 

2 unge blev spurgt om de kunne have lyst til at blive ungementorer på Gruppechat.dk. Én takkede ja, og er nu en fast del af ungementor gruppen på Gruppechat.dk. 

Som ungementor er man en rollemodel overfor andre sårbare unge, i kraft af egne erfaringer og indsigter, som er opnået ved at tage hånd om og overkomme egne livsudfordringer. 

Ungementorerne tilbydes et stærkt frivilligt fællesskab, og rollen som digital ungementor bidrager til at de unge, der har ingen eller begrænset erfaring med at lykkes, opnår en øget tiltro til egne evner: 

Fremtidsperspektiver til frivilligt socialt arbejde

Projektet har styrket os i troen på at samarbejdet mellem civilsamfund og kommune kan understøttes og suppleres med forskellige digitale indsatser. Det gælder både ift. de unges adgang til trygge og kærlige fællesskaber, men ligeledes de unges mulighed for at bruge egne erfaringer på en positiv og konstruktiv måde. En mulig videreudvikling af erfaringerne i dette projekt, kunne være at arbejde metodisk med ungementor begrebet ind i en kommunal kontekst, og særligt ift. de unge som nærmer sig udskrivning af en kommunal indsats f.eks. pga. aldersgrænse, men som endnu ikke er helt afklaret med egne sårbare erfaringer og oplevelser. 

Det er ligeledes nærliggende at tænke den digitale rådgivning og den digitale dannelse tættere, således at flere unge får opmærksomhed på de digitale fællesskaber, som adskiller sig fra de sociale mediers brugerstyrede moderation og facilitering. Samtidig giver det mulighed for at styrke dialogen om hvad der kan ske når sårbarheden kommer med online, mellem de unge og de fagpersoner som er tæt på dem i hverdagen. 

Ønskes mere viden om projektet, kontakt da projektleder Signe Sandfeld Hansen på signe@cfdp.dk

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.