I takt med at kalenderen snart skriver 2013, nærmer vi os også afslutningen på det Daphne projekt omkring selvskade, som vi i Cyberhus (vores online tilbud til børn og unge) har været en del af siden januar 2011, i samarbejde med 5 andre organisationer fra Slovenien, Italien og England.

Projektet resulterer i en Best-practice-guide omkring arbejdet med unge der selvskader, med en række anbefalinger til hvad vi kan og bør gøre for at tilbyde de unge der selvskader den bedst mulige hjælp. 
Guiden bliver i næste uge, i London, præsenteret på en afsluttende to dages konference. Til trods for stor forskellighed mellem de 6 deltagende organisationer, synes jeg vi er lykkedes med at fremsætte nogle fælles anbefalinger, som jeg tror på, kan komme mange unge,  i hele EU, til gavn.

På konferencens første dag skal vi i de 6 organisationer præsentere de primære “opdagelser”,  vi hver især har gjort os for på den måde at drage nytte af hinandens erfaringer. Dernæst skal vi diskutere, hvorledes vi kan fortsætte et internationalt samarbejde for at sikre, at det arbejde vi  har påbegyndt indenfor Daphne-projektets rammer kan fortsætte.

På konferencens anden dag  skal guiden og de afsluttende anbefalinger præsenteres for deltagere fra ca. 40-60 forskellige organisationer fra hele EU, der til dagligt arbejder med unge der selvskader.  I den forbindelse vil der være en større paneldebat, hvor jeg som repræsentant for Cyberhus skal deltage…må indrømme der er begyndt at melde sig lidt sommerfugle i maven der 🙂

Vi har i Cyberhus naturligvis været en væsentlig del af den proces, der har stået på det sidste halve års tid med at producere den endelige guide. Læs eksempelvis Marianne´s tidligere blogindlæg om danske unges fortællinger om selvskade. Derfor er det også med stor spænding og glæde at vi ser frem til, at vi nu endelig i næste uge kan fremvise det endelige produkt.

Jeg følger selvfølgelig op med en blogpost omkring selve konferencen og et link til guiden efter næste uge.

]]>

Digital trivsel