Tilbage til oversigten

Ny guide til forældre om børnenes digitale liv

”Der er så meget forældre ikke forstår…” er titlen på en ny forældreguide, der i dag udgives af bl.a. Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for Digital Pædagogik. Guiden er målrettet forældre til 7-12-årige og indeholder viden, vejledning og inspiration til, hvad de skal have fokus på, når børnene går online. Den giver desuden anledning til, at forældre tænker over egne medievaner i forhold til at være en god rollemodel.

PM foto Christine Louw Nielsen
(foto: Christine Louw Nielsen)

Forældreguiden er et online-magasin, som tilbyder viden om børnenes liv, leg og læring med internettet, sociale medier og spil. Forældre kan i guiden bl.a. finde ti gode råd til, hvordan de håndterer børnenes online-liv samt en række animationsvideoer og podcasts med situationer fra hverdagslivet, som de kan spejle sig i. Hvordan forholder man sig fx til regler for skærmtid, den gode tone online og aldersgrænser på sociale medier?

Mange timer foran skærmen
De 7-12-årige bruger dagligt godt 3 timer på skærme, hvilket dækker over det samlede timetal for brug af smartphone, tablet, computer, spillekonsol og tv. Tendensen er, at jo ældre de bliver, desto mere skærmtid har de. De 10-12-årige har mere end 3 1⁄2 timers skærmtid dagligt. Det oplyser DR Medieforskning med resultaterne af deres undersøgelse fra 2014, som indgår i forældreguiden.
Medieforsker og ph.d. ved Aarhus Universitet, Stine Liv Johansen bidrager til forældreguiden og skriver bl.a.:

Det er vigtigt, at man som voksen tør tale med børnene om det, de ser og oplever online. Selvom man er vokset op med digitale medier, er man ikke nødvendigvis superbruger. Man kan stadig have brug for råd og vejledning fra en voksen, som er oprigtigt interesseret i det, man selv er optaget af.

I Center for Digital Pædagogik oplever vi i stigende grad et behov for at informere forældre om børnenes brug og fascination af digitale medier. Vi er meget begejstrede for at have bidraget til den nye guide. Guiden bliver et solidt supplement til vores forældreforedrag. Læs guiden herunder:

forside_foraeldreguide

Skriv ny kommentar

CfDPs Nyhedsbrev

Du vil løbende blive opdateret omkring de unges digitale liv, cirka hveranden måned.