Værktøjskassen er en aktiv del af jeres forenings certificering. Dels fordi dens aktiviteter understøtter refleksion over mere inkluderende adfærd og sprog blandt medlemmerne, dels fordi den også byder på dialogstartere for ledere og trænere med henblik på at formulere foreningens politik.

Det er vigtigt, at I bruger værktøjskassen mellem online sessions. Nogle gange skal en aktivitet prøves af et par gange før den rigtig flyder. Kulturforandring i foreningen kommer ikke af at have talt om kønnede kommentarer én gang, men ved jævne mellemrum at arbejde med det på forskellig vis. Brug online sessions med Center for Digital Pædagogik eller Astralis til at stille spørgsmål og give feedback, så vi kan præcisere redskaberne i værktøjskassen til jeres fordel.

Eksempel fra Dialogvideoerne i værktøjskassen

Klik herunder for at tilgå værktøjskassen.

Læs mere om indholdet

Den digitale værktøjskasse er udviklet til esportsforeninger med henblik på at hjælpe foreninger og -trænere med at identificere og håndtere oplevelser med kønnet diskrimination og kønnede kommentarer, både når det foregår online eller i foreningen.

Værktøjskassen er en inspiration og støtte til at formulere og understøtte det miljø, I ønsker i foreningerne. Herunder kan du se mere om indholdet.

Kontakt pernille@cfdp.dk for adgang til værktøjskassen

Workshop: Hvor går grænsen?

Hvor går grænsen? er en workshopaktivitet, hvor I gennem en præsentation af forskellige cases får mulighed for at reflektere over, hvor grænsen i jeres forening egentlig går, når det kommer til (køns)diskriminerende udtalelser og handlinger. De forskellige cases danner grundlag for en udvidet opmærksomhed på, hvad der er upassende, uhensigtsmæssigt eller uacceptabelt i jeres fællesskab. Det er ligeledes en mulighed for jer til at drøfte, hvordan I vil reagere og handle på de forskellige cases. I værktøjskassen vil I finde:

  • En beskrivelse af aktivitetens formål og forløb
  • Et barometer ud fra hvilket cases vurderes
  • En samling af cases
  • Forslag til handlinger 

Værktøj # 2

Guide: Den gode samtale

Når børn og unge i esportsforeninger oplever negative kønnede kommentarer – hvad enten det er online eller internt i foreningen – så skal der være voksne til at gribe dem. Det kan imidlertid være svært som træner at tage den gode og konstruktive snak med barnet/den unge, hvis man ikke har de rette redskaber. Assess, Reassure, Offer support/guidance (ARO) er en samtalestruktur, I kan læne jer op ad, når I skal hjælpe børn og unge, der har oplevet noget ubehageligt, eller når I skal vejlede børn og unge, der har udsat andre for noget ubehageligt. Strukturen på den gode samtale er vist i både et visuelt diagram og en mere udførlig guide i bilag.

Værktøj # 3

Start snakken: Dialogvideoer

Dialogvideoer består af interviews med spillere fra henholdsvis Astralis Talent og Astralis Women, hvor de blandt andet deler oplevelser med kønnede kommentarer i online gaming og reflekterer over deres konsekvenser. Videoerne skal til dels ses som en oplysende aktivitet, dels som en dialogstarter mellem jer trænere, men også mellem jer og medlemmerne. Til videoerne er der også forslag til refleksionsspørgsmål.

Værktøj # 4

Spil det ind: Fortnite creative

Fortnite-banen byder på en spiloplevelse, som inviterer til refleksion. Spillere skal svare rigtigt på spørgsmål om god og dårlig tone og adfærd online for at have så godt et udgangspunkt til kampen som muligt. Gennem Spil-Snak-Spil bruger I Fortnite-banen som springbræt for en samtale om, hvorfor noget er god eller dårlig stil.

Klip fra en af Dialogvideoerne