Samarbejde med Politiet

Som en del af den forebyggende kampagne, samarbejdede vi med Politiets Nationale Center for IT-relateret Kriminalitet om en håndfuld korte explainer-videoer, der viser Politiet fra en ny side. Her kan se unge se, at Politiet både forstår og tager sagerne alvorligt. Samtidig ligger kampagnen godt i forlængelse af Politiets egen aktuelle brandingindsats med fx Politiets Online Patrulje på TikTok.

Eksempel på én af kampagnens explainers om Politiets forhold til gaming.

Her ses tre af kampagnens ultrakorte reklameklip:

Eksempel på én af kampagnens explainers om svindel i Roblox.

Også de helt små bliver snydt

Vi ønskede at nå nogle af de brugere, som vores tidligere kampagner måske havde misset: de helt unge. Der foregår nemlig masser af svindel i handler omkring Roblox og Fortnite, hvor det er de helt små børn, der bliver snydt.

Klik for et hurtigt kampagneoverblik