“Hvorfor kan I ikke bare sige, hvad jeg skal gøre?!” Gennem årene er vi ofte stødt på frustration fra drenge, som ikke har tålmodighed eller forståelse for den anerkendende, vejledende form for rådgivning, som de fleste online rådgivninger benytter sig af i dag. Med den kommende drengerådgivning har vi endelig fået mulighed for at gøre noget for de drenge vi ikke normalvis når, uden at kompromittere den praksis som vi har opbygget på cyberhus.dk, og som vi mener udgør et stærkt tilbud som det er. PÅ et adskilt site vil vi nu kunne udfordre de feminine, bløde, selvudviklende metoder, og appellere direkte til drengene på nye måder. Det vil dog kræve, at vi får udviklet et stærkt brugerorienteret alternativ.

En drøm er gået i opfyldelse

“Vi kunne gøre mange ting anderledes. Det her er jo en drøm, der er gået i opfyldelse! Nu har vi mulighed for at nulstille og gøre noget radikalt andet end sådan nogle som os altid har gjort,”

siger Niels-Christian Bilenberg, som er pædagogisk konsulent i CfDP og rådgivningsleder i Cyberhus. Han tilføjer, at det handler ikke bare om at nå drengene:

“Vi har jo fat i rigtig mange drenge, for hvem vores rådgivning giver udmærket mening, som den er. Det er alle de andre vi skal gøre noget for. Dem ingen af os har kunnet nå.”

Konkrete råd og Gamificering

De frivillige rådgivere i drengerådgivningen vil fortrinsvist skulle være mænd. Allerede her vil rådgivningen adskille sig fra de eksisterende online rådgivninger i Danmark, hvor langt størstedelen af rådgiverne er kvindelige. Derudover vil selve tonen skulle udfordres. Vi antager den vil dreje sig fra den nuværende vejledende rådgivning til mere konkrete råd. Frem til efteråret 2015 vil vi udvikle på disse metoder, afprøve hypoteser og opstille scenarier til brugertests. Udover de bløde sider af projektet, vil vi udvikle en understøttende digital platform, som især vil tage bestik af udviklingen indenfor gamificering – dét at overføre spillogik fra et traditionelt spilunivers til en helt anden samfundsmæssig arena. Vi vil dermed afprøve, om den tekniske platform vil kunne understøtte drengenes orientering mod konkurrence, visuel udvikling og hierarki på en måde, så rådgivningssituationen bliver mere attraktiv og naturlig for drengene at indgå i.

Bag projektet

Projektet udvikles og driftes i partnerskab mellem Center for Digital Pædagogik og TUBA. Konsulentvirksomheden Ineva er ekstern evaluator gennem hele projektperioden. Projektet er støttet af Velux Fonden.   Ansvarlig kontaktperson i CfDP, Jonas Sindal, kan kontaktes på: jonassindal@cfdp.dk]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Jonas Sindal Birk

Seniorkonsulent med speciale i kommunikation, design og strategi Kontakt Jonas

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.