Signe Sandfeld Hansen

Seniorkonsulent med fokus på digital ungerådgivning og fællesskaber Mere om Signe

Vi ser et stort behov for, at unge i Danmark taler mere åbent om deres følelser og tanker. I 2023 afholder vi podcastgrupperne “Lydtæt” i samarbejde med Aarhus Kommunes Ungecenter. Unge mødes her for at diskutere alt fra kærlighed og venskaber til udfordringer som stofmisbrug, kriminalitet og psykiske problemer. Dette lydbaserede fællesskab bryder tabuer ved at lade de unge tale åbent om sårbarhed baseret på deres egne livserfaringer

Podcasts er de seneste år blevet mere og mere udbredt, og er efterhånden blevet en ret fast del af den danske mediekultur. Derfor fandt vi det også nærliggende at eksperimentere med podcast som et støttende redskab i arbejdet med unge, der på den ene eller anden måde, har sårbare erfaringer med sig. 

Podcastgrupperne er derfor bygget op omkring to grundlæggende læringsmål; de unge skal lære noget om “at lave podcast” og dermed tilegne sig kompetencer som er aktuelle og relevante. De unge skal også lære noget om, og trænes i, at bruge egne erfaringer konstruktivt til at opmuntre. motivere og støtte andre unge i samme eller lignende situation. 

Sidstnævnte stammer fra vores arbejde med begrebet “ungementor”. En ungementor er en ung person under 18 år, som selv har været i, eller stadig befinder sig i, en sårbar position i sit liv, men som alligevel er kommet så langt i deres personlige udvikling, at de har motivation, evner og overskud til at hjælpe andre unge, som har det svært.

Podcast gruppen

Henover de sidste par år, har vi afholdt nogle afgrænsede og kortvarige podcast-grupper, hvor unge kan indgå i et ungementor-fællesskab med andre unge, samtidig med at de kan øve sig i at bruge sig selv og sine erfaringer på nye konstruktive måder. Grupperne er afholdt i samarbejde med Ungecenter Skanderborgvej i Aarhus Kommune. 

En podcastgruppe mødes fem gange, en gang om ugen. Når gruppen mødes, vil fokus være på at skabe en hyggelig stemning og et lærende fællesskab, hvor en facilitator hjælper og fortæller de unge om, hvordan man laver en podcast. Her får de unge eksempelvis viden om rammesætning, mikrofonteknik og redigering.

Når podcasten er færdig, kan den blive udgivet på Center for Digital Pædagogiks digitale rådgivning Cyberhus.dk, som har ca. 1,5 millioner besøgende om året – på den måde fungerer de unge som rollemodel og ungementor for alle andre unge, som bruger Cyberhus. 

Hør tidligere podcasts her

Fra sårbar til kompetent

Vores erfaring fortæller os, at følelsen af at kunne bidrage til andres trivsel, måske endda med noget, der har været en udfordring for én selv, opleves som meningsfuld for de unge. Som ungementor og rollemodel, kan den unge opleve at gå fra “kun” at være sårbar til også at føle sig kompetent, og det på grund af, og ikke på trods af deres psykiske eller sociale udfordringer.

I 2023 har vi modtaget støtte fra Giro 413 til at afholde 2 forløb, og Trelleborg Fonden i samarbejde med Sydbank har gjort det muligt at vi kan afholde endnu et forløb i efteråret. Vi siger tusind tak for støtten!

Ønsker du at vide mere om podcastgrupperne eller ungementor-begrebet, kontakt da Signe Sandfeld Hansen på signe@cfdp.dk

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.