Skrevet af tidl. medarbejder Erroll Marshall

Den 26 oktober havde Cyberhus besøg af bestyrelsen fra Forum for Online Youth Work i Finland. Dette forum består af 25 organisationer i Finland, hvis primære opgave er at forske, udveksle know-how, udvikle og forbedre arbejdet med børn og unge online.

 

Jeg synes det er et meget spændende forum, hvor interesseorganisationer arbejder sammen om et fælles mål, nemlig at sikre bedst mulige vilkår for børn og unge på nettet. Dels hvad angår sikkerhed og dels de pædagogiske muligheder vi som voksne tilbyder den unge i form af rådgivning og støtte.

konstruktivt samarbejde med Finland

Jeg har tidligere haft fornøjelsen af at udveksle holdninger og ideer med Finske organisationer på dette område og jeg så derfor frem til mødet. Og jeg blev ikke skuffet. Det var både et spændende og udbytterigt møde, der primært kredsede omkring organisering og fastholdelse af frivillige, samt opbygning og finansiering af en helpline. Det var ikke kun Finnerne der tog inspiration med hjem til deres daglige arbejde den dag.

Men samarbejdet fortsætter, fordi vi nu er blevet spurgt om vi kunne holde oplæg på deres kommende seminar d. 15 december i Helsinki og samme dag holde møde med The Youth Department of City of Helsinki, der står for at koordinere den nationale indsats på området “Online Youth Work.

Jeg glæder mig til at besøge Helsinki og til at kunne dele vores erfaringer i CfDP med de finske organisationer og forhåbentlig hjælpe og inspirere deres vigtige arbejde med børn og unge på nettet. Men også fordi det er et spændende og inspirerende arbejde de har gang i Finland. Så jeg regner også med at blive inspireret og motiveret til at fortsætte vores arbejde i CfDP.

 

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.