Signe Sandfeld Hansen

Seniorkonsulent med fokus på digital ungerådgivning og fællesskaber Mere om Signe

Hvorfor en digital alkoholkampagne? Målet med den digitale kampagne er at få indsigt i de unges brug af alkohol, at skabe en ærlig og åben dialog, og på den måde skabe en anderledes tilgang til mødet med den unge. Center for Digital Pædagogik arbejder målrettet med at møde de unge i øjenhøjde ved brug af digitale medier. Erfaringen fra rådgivningen på vores online rådgivning Cyberhus, fortæller os,  at der er behov for at arbejde med digitale indsatser, fordi det giver den unge mulighed for at gå i dialog på egne præmisser. Det kan give den unge mulighed for at kommunikere ærligt uden at udstille sig selv, og det kan gøre det muligt at komme i kontakt med de sårbare eller udsatte unge tidligere end det regulære behandlingssystem. En digital indsats kan derfor skabe mulighed for bedre forebyggelse og tidlig rådgivning, både ift. misbrug, afhængighed og invaliderende psykiske lidelser.

Hvordan er kampagnen opbygget?

Kampagnen er opdelt i forskellige elementer, som både henvender sig direkte til de unge og til de faggrupper som arbejder med unge. Cyberhus vil fungere som bindeleddet til de unge, og der vil hver torsdag i november, være en gruppechat med forskellige temaer der knytter sig til alkohol. Forud for gruppechatten laves der et blogoplæg som sætter fokus på temaet for den følgende chat, og indbyder til at de unge kan komme med kommentarer og input. Efter chatten laves der et andet blogoplæg, som i korte træk opsummerer hvad chatten handlede om.

For de unge

Bloggen og gruppechatten fungerer i høj grad som den del af kampagnen, som anerkender at alkohol også er knyttet til nydelse, sjov og fest for de unge. Den alkoholkritiske del af formidlingsmaterialet til de unge, består bl.a. af artikler udgivet på Cyberhus. De indeholder bl.a. information om de skadelige konsekvenser ved alkoholbrug, hvor man kan gå hen hvis det går galt, og statistik over de unges alkoholforbrug. Artiklerne har en fleksible funktion, hvilket betyder at hvis de unge i chatten stiller mange spørgsmål om f.eks. at dyrke sex når man er fuld, så vil der blive lavet en artikel som omhandler emnet. Vi møder dermed de unge, og viser dem at vi hører hvad de siger. De bliver taget alvorligt. I hver artikel er der knyttet et link til Cyberhus’ KRAM (kost, rygning, alkohol, motion) debatforum, hvor de unge kan ytre deres meninger. Derudover vil der være mulighed for ung-til-ung dialog i gruppechatten om det skadelige ved alkohol, og de unge kan stille spørgsmål til forskellige fagpersoner, heriblandt Mads Uffe Pedersen fra Center for Rusmiddelforskning, Pia Møller fra Center for Alkoholbehandling, samt Nynne Johanne Sahl Frederiksen og Anne Sofie Christensen fra Kræftens Bekæmpelse (Kampagnen “Fuld af Liv”). alkoholkampagne  

For de professionelle

Den del af kampagnen, der henvender sig til de faggrupper som arbejder med unge, har bestået af to indledende gå-hjem-møder om mulighederne for en digital indsats og forebyggelse af alkoholmisbrug. Disse har foregået i Aarhus (3 nov.) og København (4 nov.). Foruden denne præsentation af kampagnen, kommer der, sidst i november, en opsamling på kampagnens resultater. Opsamlingen skal give et overblik over bl.a. hvilke emner, som de unge var mest interesserede i, graden af deltagelse i chatten og effekten af facebookannonceringen. Den linkes sammen med den officielle rapport om kampagnen. Ønskes mere info om projektet, kan der rettes henvendelse på info@cfdp.dk eller telefon 86 37 04 00. Kampagnen sker i samarbejde med følgende: KFUMs Sociale Arbejde – Center for Rusmiddelforskning – Kræftens Bekæmpelse, Kampagnen “Fuld af Liv”  – Center for Alkoholbehandling Artiklen er skrevet af Signe Sandfeld Hansen, Cand. Psych. & Projektkoordinator for alkoholkampagnen på Cyberhus]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Signe Sandfeld Hansen

Seniorkonsulent med fokus på digital ungerådgivning og fællesskaber Kontakt Signe

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.