Målgruppe

Fagpersoner

Priser

  • 1 ½ – 2 timer: kr 8.995
  • Halv kursusdag: kr 13.500
  • Kursusdag: kr 17.500

Se også Pris og Praktisk

Foredraget bliver afholdt af én af de erfarne oplægsholdere i Center for Digital Pædagogik. Vi finder den, der passer bedst til jer.

Børn og unges brug af sociale medier og spil skaber ofte hårrejsende overskrifter i mediebilledet.

Historierne kan få voksne til at spørge sig selv, om det virkeligt kan passe, at de unge konstant udsætter hinanden for mobning og digitale krænkelser? Er de afhængige af computerspil og sociale medier? Har vi at gøre med en selvoptaget generation, der konstant jager det næste digitale fix? Skal vi som fagpersonale “gå med” eller skal vi forbyde?

Den digitale verden er fyldt med muligheder, men også med faldgruber. Det er en verden med mulighed for positive fællesskaber og kreative udtryk, men også en verden der rummer muligheden for udstødelse og ensomhed. Deri ligger et børne- og ungdomspædagogisk arbejde, når vi rejser spørgsmålet om, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe børn og unge med at begå sig.

Foredraget ”Den unge onlinekultur” er for fagpersoner og tager udgangspunkt i praksisnære cases og temaer fra mere end 17 års undervisning hos børn og fagpersoner i Danmark. Vi forholder os til aktuelle temaer om unges identitetsdannelse, spilkultur, gruppedannelser, mobning og delingskultur.

Oplægget tilbyder viden om unges aktuelle digitale fællesskaber og online-kultur og kan anvendes som oplæg til yderligere diskussioner hos jer fagpersoner om jeres daglige praksis omkring temaet (retningslinjer, mobilpolitikker, samarbejde med forældre og generelle holdninger til digital dannelse)

Målet er, at du/I bliver klogere på, hvad vi som fagfolk kan gøre for at hjælpe de unge med at få de nødvendige kompetencer, og at du bliver klogere på, hvordan man kan forstå en ungekultur, som i stigende grad udleves i de digitale fællesskaber.

Workshoppen er opbygget som et bredt vidensforedrag med inddragende spørgsmål og diskussioner undervejs.

Pris og praktisk

Foredrag på 1½ – 2 timer : 8.995 DKK + transport (ekskl. moms)

En halv kursusdag – Oplæg og efterfølgende diskussion / gruppearbejde (3-4 timer): 13.500 DKK + transport (ekskl. moms)

En hel kursusdag – Oplæg og efterfølgende diskussion / gruppearbejde + procesfacilitering (6-7 timer): 17.500 DKK + transport (ekskl. moms)

Kørsel er efter statens takster. Tillæg ved weekend og aftenoplæg.

Vi vil altid gerne bruge et smartboard/projektor samt højttalere + evt håndfri mikrofon ved større forsamlinger. Det med småt (aflysning, transport mv.)

Book eller spørg hér

For eksempel hvilken målgruppe, ca antal deltagere, ønskede tidspunkt(er) og eventuelt særlige emner du gerne vil have berørt.