Målgruppe

Elever i udskolingen, på ungdomsuddannelser og i klubber

Pris

Gratis

Varighed

4 lektioner / 3 timer

Oplægsholder

Foredraget bliver afholdt af Center for Digital Pædagogiks unge dialogskabere.

Det er svært at skelne mellem grænsesøgende humor og reelt diskriminerende holdninger, og derfor bør de unge trænes i at genkende intolerance i forskellige former. Denne workshop klæder dine unge på til at reflektere over egne holdninger og forstå deres handlemuligheder på området. Den er henvendt til elever i udskolingen, på ungdomsuddannelser og i klubber.

Gennem forskellige dialogskabende aktiviteter arbejder vi med forståelsen og anerkendelsen af forskellige grupper i samfundet, så de unge kan forvalte deres ytringsfrihed og demokratiske magt på en måde, der ikke undertrykker andre. For de fleste unge er det tilfældet, at man ikke selv bidrager til polariseringen, men her giver workshoppen håndgribelige værktøjer til at gribe ind over for dét, man måtte møde i sine egne digitale fællesskaber.

Oplæggets indhold

Det faglige indhold i workshoppen berører polarisering, misinformation, hadtale og relevant lovgivning. Med eksempler fra digitale medier starter vi dialogen, der også vil tage udgangspunkt i elevernes egne oplevelser og perspektiver. Center for Digital Pædagogik oplærer et team af dialogskabere, der skal sikre netop dét: dialog. Gennem den aktivite involvering af eleverne sikres det, at de ikke bare har viden men også er i stand til at reflektere over og argumentere for en mere inkluderende måde at organisere digitale fællesskaber på.

Ved at styrke elevernes evne til at genkende og håndtere fordomme og intolerance på nettet, sikres deres handlingskompetence. Denne handlingskompetence kan beskytte den enkelte elev mod angreb og kan sikre, at de tager ansvar for hinanden, dér hvor medstuderende og venner har brug for hjælp for at række ud.

Kontakt fagkonsulent Dagbjört Strandberg på dagbjort@cfdp.dk hvis vi skal styrke dine elevers modstandsdygtighed i en stadig mere polariseret – og polariserende – digital verden. Vi anbefaler at sætte fire lektioner af til arbejdet, så der er god tid til at opbygge viden, kompetencer og værktøjer i klassen.

Pris og praktisk

Vi udbyder 30 gratis workshops i løbet af 2024, og der bookes efter først til mølle. Workshoppen er beregnet til at blive afholdt for en enkelt klasse.

Skolen bedes stille et smartboard/projektor (med HDMI-udgang), og eleverne skal kunne sidde og arbejde i grupper.

Bestil oplæg

Book en elevworkshop hos Dagbjört Strandberg på dagbjort@cfdp.dk

Det med småt (aflysning, transport mv.)