Målgruppe

Elever

Priser

 • 1 ½ time: kr 3.995 *

Se mere under Pris og Praktisk

Oplægsholder

Foredraget bliver afholdt af én af de erfarne oplægsholdere i Center for Digital Pædagogik. Vi finder den, der passer bedst til jer.

Oplægget er henvendt til grundskoleelever fra 3. klasse og til/med 9. klasse. Her berører vi spørgsmål som  “hvad er god og dårlig opførsel”, “hvordan passer jeg på mig selv og andre”, “hvad må jeg dele og hvad bør jeg ikke dele” og “hvad er data og hvad betyder det for mig”. Alt sammen for at gøre eleverne bevidste, aktive og kritiske (digitale) mennesker. 

Oplæggets indhold

Indholdet af et oplæg er altid tilpasset elevernes alders -og udviklingstrin og bygger på mere end 15 års erfaring med børn og unges liv og digitale adfærd. Vi søger altid at være dynamiske, inddragende og relevante, da vi holder os opdateret ift. nye digitale tendenser blandt børn og unge samtidig med, at indholdet er i overensstemmelse med fællesmålene fra Undervisningsministeriet. Samtidigt anser vi børn og unge som eksperter i eget liv, hvorfor elevernes inputs er et vigtigt aktiv i oplægget. Dette gør også oplægget og dialogen med eleverne mere vedkommende. 

Vi berører en række temaer, herunder

 • Sociale medier – Hvad er sociale medier og til hvad og hvordan kan man bruge det
 • Introduktion til ansigtsløst kommunikation – Emojis og likes som kommunikationsredskab
 • Skærmforbrug og sundhed – Gode skærmvaner, notifikationer og grænsesætning
 • Billed- og videodeling – Hvad skal man være opmærksom på når man deler noget
 • Privatliv og sikkerhed – Digitale fodspor, handlemuligheder ved ubehagelige oplevelser og privatindstillinger
 • Kritisk tænkning – hvad er en kilde og hvordan sorterer man i den information man møder
 • Misinformation – hvilke typer information møder man og hvordan afgør man hvad der er sandt og hvad der er falsk
 • Gaming –  fællesskaber, sprog og scams 
 • Algoritmer og forretningsmodeller – hvad er algoritmer, big tech og hvorfor skal vi være opmærksomme på dem
 • Identitet – køn, seksualitet og race – hvorfor er repræsentation vigtig
 • Digitale fællesskaber – hvilken betydning har de digitale grupper vi er en del af for vores adfærd og overbevisninger
 • Demokrati – hvordan sikrer vi, at vi alle bidrager til den demokratiske debat og det nuancerede samfund

OBS: ikke alle temaer er aktive i hvert oplæg – her tages der hensyn til elevernes alder og udvikling. Ønsker du at oplægget skal fokusere mere/mindre på enkelte emner, så skriv det gerne i din henvendelse. 

Vi møder eleverne i øjenhøjde, og vi får skabt dialog om digitale medier og dets påvirkning på individ -og fællesskabsniveau. Vi guider dem gennem den basale netetik, og vi snakker om egne og andres grænser ud fra cases fra hverdagen. Her bliver eleverne aktivt inddraget ved hjælp af øvelser, hvor vi søger at sætte deres egne erfaringer, oplevelser og praksis i spil.

Hos CfDP opererer vi med en nuanceret tilgang til digitale teknologier, med et grundlæggende optimistisk og opportunistisk fortegn. Vi er optaget af både de positive og problematiske sider af den digitale verden, og mener begge dele skal være til stede i dialogen med eleverne. Vores erfaring viser nemlig, at eleverne hurtigt falder fra, hvis vi kun løfter pegefingre. 

Hvilket udbytte får eleverne?

Med oplægget kombineres viden og praksis på en måde, hvor vi sætter gang i elevernes refleksion, kritiske sans og dannelse. Derigennem arbejder vi os ind i grundskolens fællesmål, ved at berøre flere områder indenfor emnet it og kommunikation. 

Målet er at eleverne oplever at få styrket deres etiske filter, som skal navigere dem i at gennemskue egen og andres digitale adfærd. Det giver dem handlekompetence til at agere forsvarligt, sikkert og hensynsfuldt i det digitale. Oplægget giver ligeledes eleverne mulighed for at blive klogere på hinandens holdninger og erfaringer – hvilket fremmer klassefællesskabet – og samtidig gøre op med en række flertalsmisforståelser, som kan være en del af elevernes fællesskaber. 

Pris og praktisk

Oplæg af ca. 90 min.: 3.995 DKK + transport (eks. moms).

Kørsel er efter statens takster. Tillæg ved weekend og aftenoplæg.

Ved afstande mere end 150 km fra væk pålægger vi et ekstra honorar på 1000 kr. ved elev- og forældreoplæg.

Oplægget kan afholdes samlet for hele klassetrinnet eller flere klassetrin ad gangen.

Skolen bedes stille et smartboard/projektor (med HDMI-udgang) og evt. mikrofon til rådighed.

Det med småt (aflysning, transport mv.)

Bestil oplæg

For eksempel hvilken målgruppe, ca antal deltagere, ønskede tidspunkt(er) og eventuelt særlige emner du gerne vil have berørt.