Det sociale liv foregår i dag i langt højere grad online. Smartphones, Snapchat og Youtube er helt naturlige udvidelser af børns viden og kommunikation, og derfor er det vigtigt, at man som forælder også er klar over, hvordan man skal håndtere det.

Det er svært at forberede sine børn på en digital ungdom, som man ikke selv har haft. Men det er vigtigt, at børn bliver fulgt og støttet i deres færd på nettet, så det bliver trygt og sikkert.

Vores oplæg er en hjælpende hånd med mulighed for dialog og debat, hvor du kan vende dine bekymringer med de andre forældre.

Målgruppe: Forældre

Børn bruger de sociale medier til at danne relationer med hinanden. Når de leger og spiller, opstår online venskaber. Den digitale adfærd sætter digitale spor men også i børnenes vaner og opførsel.

Med oplægget Digitale børn og deres forældre kigger vi på børn og unges netvaner. For hvordan er det at vokse op i en tid, hvor det at være på Snapchat og have en smartphone er lige så essentielt som at spise morgenmad? Og hvor det digitale liv hele tiden udvikler sig?

Hvordan er man en god forælder til digitale børn? Hvad skal vi egentlig tage hensyn til, og hvad giver sig selv? Og hvordan er det lige med deling af billeder og video?

Vi giver forældre viden om børnenes onlinekultur, men vi vil også gerne fortælle, hvordan I selv er de bedste rollemodeller for jeres børn.

Digital mobning og kærlighedserklæringer er pludselig blevet nemmere end før, nu hvor sproget og kommunikationen kan misforstås. Derfor ligger vores fokus på digital mobning

I Center for Digital Pædagogik har vi siden 2007 arbejdet med netetik og de pædagogiske udfordringer og muligheder, de nye medier stadig bringer. Med baggrund i mange års skolebesøg, og CfDPs digitalpædagogiske projekter, fortæller vi levende om børns liv med nettet og mobiltelefonen.

Hvad tager du med dig hjem?

  • En indsigt i børnenes brug af sociale medier og spil
  • Et tydeligere billede af din rolle som digital forælder
  • Gode råd til skærmtid og tidsforbrug af spil og sociale medier
  • Redskaber til at tage snakken om det digitale liv med dit barn

En typisk forældreaften har en løs form, og det er dine spørgsmål og problemstillinger i klassen, der vil være i fokus. Vi afklarer de nødvendige teknik- og brugsspørgsmål, men det vigtigste er at få dine holdninger og regler derhjemme i spil. Vi tager nogle gode råd og vores udkast til netetik med, som affyrer startskuddet til en diskussion, der kan fortsætte derhjemme og på klassen.

Indskoling, mellemtrin eller udskoling

Oplæggets indhold bliver tilpasset efter klassetrin men kan også afholdes for hele skolens forældregruppe. Et forældreoplæg fungerer godt som opfølgning på et elevoplæg i klassen, men det kan også sagtens stå alene.

Alle vores oplæg kan kombineres, hvis du ønsker at sætte flere forskellige fagligheder i spil. Kontakt os for mere info.

Pris og praktisk

Foredraget bliver afholdt enten af Jonas Ravn eller Pernille Ballisager.

Oplægget varer ca. 1½ time og koster 5.500 DKK + transport (ekskl. moms). Skal det afholdes mere end 150 km fra Aarhus tilføjes et tillæg på 1000 DKK

Vi vil gerne benytte et smartboard/projektor (med HDMI-udgang) – samt mikrofon til rådighed, hvis det er en større forsamling.

Det med småt (aflysning, transport mv.)

Kontakt

Skriv eller ring til Jonas Ravn

E-mail: jonas@cfdp.dk

Hovednummer: 86 370 400 (Spørg efter Jonas Ravn

Kontakt os og hør mere

Skriv direkte til Jonas Ravn på jonas@cfdp.dk hvis du ønsker at bestille eller spørge til et oplæg.

Oplys gerne, hvor mange deltagere I er, ønsket tidspunkt og eventuelt særlige tematikker, som I gerne vil høre om.

Du er også velkommen til at ringe på: 86 37 04 00 Spørg efter Jonas Ravn