I 3. og 4. klasse har de fleste børn en smartphone, og de er så småt begyndt at være på de sociale medier ligesom mange allerede har erfaringer med gaming universet. Det indebærer oplevelser med at dele billeder og videoer med hinanden, og det giver erfaringer med den digitale kommunikation. Fra et utal af skolebesøg ved vi, at det er vigtigt, at eleverne bliver inddraget i dialoger om god og sikker opførsel online, og hvornår digital kommunikation kan lede til misforståelser og måske endda mobning.

Temaer og indhold

Sociale medier og spil – Hvad er et socialt medie og til hvad og hvordan kan man bruge det
Introduktion til ansigtsløst kommunikation – Emojis og likes som kommunikationsredskab
Skærmforbrug – Gode skærmvaner, notifikationer og grænsesætning ift. dette
Billed- og videodeling – Hvad man må dele, og god stil ift. delinger
Privatliv – Digitale fodspor, handlemuligheder ved ubehagelige oplevelser og privatindstillinger

Vi møder eleverne i øjenhøjde, og vi får skabt debat om fællesskabet på nettet og sociale medier. Vi guider dem igennem den basale netetik, og vi snakker om, hvad deres egne og andres grænser er ud fra cases fra hverdagen. Eleverne bliver aktivt inddraget med holdningsgymnastik, hvor de ved hjælp af bevægelse skal vise og fortælle, hvad de synes er god digital opførsel.

Grundlæggende har vi i CfDP en teknologi optimistisk tilgang til de nævnte tematikker, da vores erfaring siger, at eleverne hurtigt falder fra, hvis vi løfter pegefingre. Dog behandler vi både positive og negative problematikker omkring emnerne.

Vores oplæg er dynamiske, og vi holder os opdateret om nye digitale tendenser blandt børn og unge samtidig med, at indholdet er i overensstemmelse med fællesmålene fra Undervisningsministeriet.

Hvilket udbytte får eleverne?:
Oplægget kombinerer viden og klassediskussion på en måde, hvor der opbygges refleksion og kritisk sans. Vores mål er, at eleverne oplever at få styrket det etiske filter, der skal fortælle dem, hvornår en handling på nettet er positiv eller negativ. Eleverne opnår handlekompetence til at agere forsvarligt, sikkert og hensynsfuldt på nettet. Oplægget giver ligeledes eleverne mulighed for at blive klogere på hinandens holdninger og erfaringer, og samtidig gøre op med en række flertalsmisforståelser, som kan være en del af elevernes fællesskaber.

Pris og praktisk

Oplægget varer ca. 90 min. og koster 3000 DKK + kørsel (ekskl. moms). Kørsel er efter statens takster. Tillæg ved weekend og aftenoplæg.

Ved oplæg længere væk end 150 km fra Aarhus tilføjes et tillæg på 1000 DKK, ellers skal I minimum booke to oplæg samme dag.

Elevoplægget kan afholdes samlet for hele klassetrinnet eller flere klassetrin ad gangen.

Skolen bedes stille et smartboard/projektor (med HDMI-udgang) og evt. mikrofon til rådighed.

Det med småt (aflysning, transport mv.)

Kontakt

Skriv eller ring til Jonas Ravn

E-mail: jonas@cfdp.dk

Telefon: 86 37 04 00 (Spørg efter Jonas Ravn)

Kontakt os og hør mere

Skriv direkte til Jonas Ravn på jonas@cfdp.dk hvis du ønsker at bestille eller spørge til et oplæg.

Oplys gerne, hvor mange deltagere I er, ønsket tidspunkt og eventuelt særlige tematikker, som I gerne vil høre om.

Du er også velkommen til at ringe på: 86 37 04 00 Spørg efter Jonas Ravn