Netstofs følgegruppe

Søren Holm

Rusmiddelekspertbrevkasse & følgegruppe

Søren Holm er ansat som ungebehandler og forebyggelseskonsulent i Aarhus Kommune og har 15 års erfaring inden for området. Han er uddannet folkeskolelærer og har en masteruddannelse i stof og alkohol og en ph.d. i folkesundhedsvidenskab.

Han er især optaget af forebyggelse og behandling i forhold til cannabis og psykedeliske stoffer.

Han siger om Netstof:

”På Netstof kan unge finde kvalitetssikret information og viden. Det sker online, hvor de unge ofte selv starter med at lede efter hjælp. I brevkasserådgivningen kan vi både give gode råd og motivere til forandring. I følgegruppen arbejder vi med at omsætte faglighed, udvikling og den nyeste viden, så den også fungerer digitalt.”

Løkke Dee Vium

Pårørendebrevkasse & følgegruppe

Løkke Dee Vium har 11 års erfaring i forhold rusmiddelbehandling og arbejder nu med forebyggelse på ungdomsuddannelserne i Silkeborg Kommune. Hun har været tilknyttet Netstof siden 2019. Hun er uddannet pædagog og har en række tillægsuddannelser inden for samtale, terapi og specialområdet.

Hun er særligt optaget af forebyggelse, behandling og motivation for forandring.

Hun siger om Netstof:

”På Netstof skabes et rum for unge og pårørende, hvor der gives faglige svar på til tider komplicerede spørgsmål. I følgegruppen kan vi være med til at udbrede faglighed og ny viden til andre professionelle.”

Flemming W. Licht

Pårørendebrevkasse & følgegruppe

Flemming W. Licht var initiativtager til Netstof og har været tilknyttet siden 1998. Han er ansat i Helsingør Kommune, hvor han er afdelingsleder ved Helsingung, Helsingbo og værestedet 17a. Flemming W. Licht er uddannet lærer og har blandt andet en diplomuddannelse i forebyggelse og en master i sundhedspædagogik fra DPU.

Han er særligt optaget af, at de unge bliver inddraget i løsningen af deres egne udfordringer med rusmidler.

Han siger om Netstof:

”Det at få et svar, der er målrettet ”mig” har en ubetalelig værdi. Specielt hvis modtageren oplever, at der er nogen, der forstår ”mig”. De unge giver ren besked tilbage, hvis det ikke er tilfældet. Det har gjort os dygtige i netop den særlige brevkasserådgivningsform.”

Eric Allouche

Psykologbrevkasse & følgegruppe

Erik Allouche er formand for Selskab for Misbrugspsykologi ved Dansk Psykolog forening. Han er selv psykolog og har 26 års erfaring med udredning og behandling. Han er ansat ved Slagelse Rusmiddelcenter og specialist i VISO. Han har været tilknyttet Netstof siden år 2000.

Erik Allouche er især optaget af de psykiske aspekter ved rusmiddelbrug.

Han siger om Netstof:

”På Netstof får unge troværdige informationer og personlig rådgivning, og følgegruppen sikrer et højt fagligt niveau og en fælles tone på platformen. Unge leder efter viden og hjælp online, også når det handler om rusmidler. Derfor er det også vigtigt, at vi er der som fagpersoner og er klar til at møde dem.”

Torben Vangsted

Rusmiddelekspertbrevkasse & følgegruppe

Torben Vangsted har 20 års erfaring med forebyggelses- og behandlingsarbejde og har været tilknyttet Netstof siden 2013. Han arbejder til daglig ved Unge & Rusmidler i Odense Kommune. Han er uddannet byggeteknikker, socialpædagog, psykoterapeut og supervisor.

Han er især optaget af forebyggelse og af dialogen med de unge og deres forældre om rusmidler.

Han siger om Netstof:

”Brevkasserådgivningen på Netstof giver unge svar på de spørgsmål, de tumler med, og de kan dele viden med andre unge i debatten. Det puster til deres erkendelse, hvilket er med til at skabe motivation for forandring.”

Lone Walsøe Pedersen

Pårørendebrevkasse & følgegruppe

Lone Walsøe Pedersen har 10 års erfaring med rådgivning og behandling af voksne og 14 år med unge og familier. Hun er bestyrelsesmedlem i Ungebehandlernetværket og ansat i Slagelse Kommunes rusmiddelcenter. Hun er uddannet socialpædagog, misbrugsbehandler, familieterapeut, kunstterapeut og tankefeltsterapeut og har været tilknyttet Netstof siden 2014.

Hun er især optaget af at forene perspektiver fra de unge og fra deres pårørende.

Hun siger om Netstof:

”På Netstof kan vi med et minimum af indgriben medvirke til, at mennesker finder mod til forandring, finder egne løsninger og ser nye sammenhænge. Der er stor fleksibilitet i hjælpen, fordi det er digitalt.”

Henrik Thiesen

Lægebrevkasse & følgegruppe

Henrik Thiesen arbejder som overlæge og institutionsleder i Københavns Kommune. Han har 24 års ansættelse på rusmiddelbehandlingsområdet og har været tilknyttet Netstof siden 2009. Henrik Thiesen har taget efteruddannelse inden for rusmidler og alkohol ved Rutgers University i USA og har bidraget ved et utal af konferencer og artikler.

Han er især optaget af medicinsk behandling af afhængighed og skader efter rusmidler – særligt de skader der rammer hjernen og sanserne.

Han siger om Netstof:

”På Netstof kan jeg i rådgivningen give mennesker afbalanceret information om effekter og problemer efter rusmidler. I følgegruppen kan jeg være med til at sikre, at der er høj rusmiddelmedicinsk standard på platformen.”

Morten Lykke Hørup

Rusmiddelekspertbrevkasse & følgegruppe

Morten Lykke Hørup arbejder som forebyggelseskonsulent i Silkeborg Kommune og har 15 års erfaring inden for behandlings- og forebyggelsesområdet. Herunder 2 år på bosteder, 9 år som forebyggelseskonsulent og 4 år i et halvejshus. Han er uddannet socialrådgiver, coach, proceskonsulent mm. og har været tilknyttet Netstof siden 2013.

Han er især optaget af at motivere og skabe gode relationer.

Han siger om Netstof:

”Netstofs brevkasserådgivning er 100 procent anonym, og det har direkte betydning for, at unge på Netstof straks og direkte spørger til det, der er deres egentlige problem. Jeg oplever, at der er et særligt udbytte af at være til stede online og at møde de unge der.”

Thomas Eriksen

Thomas Eriksen er rusmiddelkonsulent i Roskilde Kommune. Han er oprindeligt uddannet folkeskolelærer, men har de sidste 20 år arbejdet med unge på gadeplan, som kontaktperson og de sidste 12 år som konsulent på området ”Unge & Rusmidler”.

Hos Unge og Rusmidler består Thomas’ arbejde primært af samtaler med unge, der har et aktivt forbrug af rusmidler, samt deres forældre. Derudover laver han kompetenceudvikling og er sparringspartner for andre professionelle omkring de unge, der eksperimenterer med rusmidler, ligesom han deltager i kommunens generelle forebyggelsesarbejde i SSP regi.

Thomas er optaget af, hvilken rolle og funktion rusmidlerne har i de unges liv, samt hvordan vi bedst hjælper de unge med at lave positive forandringer.