Merete Dalsgaard

Fagkonsulent – med speciale i forældreskab og det digitale familieliv Mere om Merete

Mange familier ser frem til ferien med en forventning om nærvær, fællesskab og afslapning. Et spørgsmål, der fylder for mange forældre er, hvordan og hvor meget skærmen skal indgå i ferien?

Der findes ingen færdige eller perfekte opskrifter på, hvordan skærmen skal fylde i familiens ferie. Familier er forskellige, og der vil være forskellige behov, vilkår og værdier at tage højde for, når der skal laves aftaler om skærmbrug i sommerferien. Det handler om at finde en god balance, så skærmen ikke kommer til at stå i vejen for det, I gerne vil, og samtidig kan bruges netop dér, hvor I gerne vil.

Ferien er på mange måder en kæp i hverdagens hamsterhjul, og der vil ofte være mere tid og overskud til at reflektere over egne værdier og afprøve, hvad der kan skabe en god balance i jeres digitale familieliv. Prøv, om I kan holde fast i de erfaringer, når hverdagen atter vender tilbage. Her følger fem råd, som kan være til inspiration, når I skal sætte rammer for skærmen i sommerferien.

1. Tal om skærm og forventninger i fredstid

I en familie kan der være mange forskellige forventninger til, hvad der gør en sommerferie god. En fælles forventningsafstemning kan nedbringe mængden af frustrationer, skuffelser og konflikter. Når vi skal lytte og anerkende hinandens (forskellige) forventninger, er der brug for en god og respektfuld stemning, og det kræver en vis grad af overskud.

Det er derfor ikke en god idé at begynde snakken om skærm i sommerferien på en stressende indkøbstur eller midt i en aktuel skærmkonflikt. For en del familier er aftensmaden et tidspunkt på dagen, hvor roen sænker sig, og der er mulighed for gode samtaler. I kan for eksempel tage en runde, hvor I hver især deler forventninger til skærmbrug i sommerferien.

Overvej, hvornår på dagen eller ugen, der er mest ro til en fredelig snak om skærm og forventninger til ferien hjemme hos jer.

2. Overvej, hvornår skærmen enten gavner eller står i vejen for værdifulde oplevelser

Skærmen kan nemt associeres med noget, som ikke skal indgå i sommerferien på samme måde som i hverdagen. Men ikke-budskaber eller begrænsninger er et dårligt udgangspunkt for positive forventninger til en familieferie. Både for børn og forældre. Børnene vil opleve sommerferien som restriktiv, og at deres frihed bliver indskrænket, hvilket naturligt vil fremkalde modstand. De voksne kan opleve det som en tung opgave, der ikke rimer på afslapning og god stemning.

Et anderledes frugtbart afsæt er at tale om, hvad I gerne vil bruge tid på i sommerferien. Hvilke aktiviteter I hver for sig og sammen oplever som værdifulde og givende.

Til at hjælpe samtalen på vej, kan I for eksempel hver især skrive små sedler med ét emne på hver, som lægges i en skål (fx fiske, shoppe, spise is, bade, læse for sig selv, lytte til en podcast, se en film sammen). Læs nu sedlerne op for hinanden og tal om, hvordan I kan få skabt tid og plads til de ting, der har værdi – og om det bidrager til eller hindrer den værdifulde oplevelse, at skærmen er med.

3. Sæt enkle og opnåelige rammer for, hvordan skærmen skal fylde

Ferietid er forbundet med noget værdifuldt, og forventningerne kan blive så høje, at vi ofte ikke kan indfri dem. Det kan både betyde skuffelse, konflikter og skærmskam, når ambitionerne slår sig på virkeligheden. Det er derfor vigtigt at sætte nogle enkle, realistiske og opnåelige rammer for det digitale i sommerferien.

Først og fremmest er det gavnligt at beslutte, hvad I vil bruge skærmen på. Er I vant til at bruge den meget individuelt, kan det være, I skal beslutte, at skærmen primært skal bruges til fælles aktiviteter i ferien. For eksempel til at se en film sammen, spille et spil Wordfeud sammen eller til fælles søgen efter ferieattraktioner.

Dernæst kan det også være relevant at overveje, hvor meget skærmen skal fylde, så der bliver tid til de ting, I netop gerne vil opleve (punkt 2). Måske er det realistisk i jeres familie at afsætte 60 minutter til skærmbrug i løbet af dagen. Eller måske vil et opnåeligt mål snarere være 60 minutter uden skærm i løbet af dagen.

Forskellige familier har brug for forskellige rammer – hvilke rammer opleves enkle og realistiske i jeres familie?

4. Lad de samme rammer gælde for hele familien – både forældre og børn

Som forældre har vi et ansvar for at sætte gode rammer for familielivet – og ferien. Indimellem glemmer vi, at disse rammer ikke kun skal gælde for vores børn, men også for os selv. Forældre er ofte mindst lige så udfordrede af at finde ind i nærværet, roen og de fælles aktiviteter som børnene. Husk derfor, at de aftaler, I kommer frem til, skal gælde lige så meget for de voksne som for børnene. Ved at italesætte dét, bliver samtalen i familien også mere ligeværdig og respektfuld forældre og børn imellem.

Tænk over, hvilke digitale vaner du skal justere på, så du kan være en god rollemodel for dit barn i ferien.

5. Anerkend, at I har forskellige behov og perspektiver på, hvad en god ferie indebærer

I den samme familie kan der være mange forskellige behov. Nogle lader op med meget program og sociale aktiviteter, mens andre primært henter energi i den individuelle tid til fordybelse med noget kreativt, en god (lyd)bog eller andet. Det betyder, at det kan se forskelligt ud, hvis I hver især skal have samme vilkår for at slappe af. De fælles overordnede rammer for skærmbrug i familieferien skal gælde for alle, men samtidig skal der være plads til at tilpasse i visse situationer.

Tal om, hvordan I hver især bedst lader op på en ferie, og hvordan I kan give plads til hinandens forskellige behov. Også i forhold til skærmen.

Rigtig god ferie!

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.