Målgruppe

Elever

Priser

 • 90 min: kr 6500 *

Se mere under Pris og Praktisk

* Tillæg på kr 1.000,00 ved afstande over 150 km fra Aarhus ved booking af enkelt oplæg.

Oplægsholder

Foredraget bliver afholdt af Emil Ludvigsen eller Anna-Sofie Bruun

Det digitalt levede ungdomsliv er ikke kun styret af algoritmer og kaninhuller, men er også et virvar af muligheder, holdninger, idéer og fantasier. Derfor er det vigtigt for unge mennesker at forstå, hvordan man skiller hit fra skidt, og hvordan man passer på sig selv og hinanden – også på nettet.

Oplægget er henvendt til elever på ungdomsuddannelser. Vi tager fat på store spørgsmål som “Har jeg ytringsfrihed på nettet?”, “Er digitale krænkelser alvorlige?”, “Hvorfor er der ingen piger der gamer?”, “Er det ulovligt at sende dickpics?”, og mange andre. Vi sigter på at gøre eleverne til kritiske, sympatiske og nysgerrige (digitale) unge mennesker.

Oplæggets indhold

Indholdet af et oplæg er altid tilpasset elevernes alders -og udviklingstrin og bygger på mere end 15 års erfaring med børn og unges liv og digitale adfærd. Vi søger altid at være dynamiske, inddragende og relevante, da vi holder os opdateret ift. nye digitale tendenser blandt børn og unge samtidig med, at indholdet er i overensstemmelse med fællesmålene fra Undervisningsministeriet. Samtidigt anser vi børn og unge som eksperter i eget liv, hvorfor elevernes inputs er et vigtigt aktiv i oplægget. Dette gør også oplægget og dialogen med eleverne mere vedkommende.

Vi berører en række temaer, herunder

 • Sociale medier – Hvad er sociale medier og til hvad og hvordan kan man bruge det
 • Introduktion til ansigtsløst kommunikation – Emojis og likes som kommunikationsredskab
 • Skærmforbrug og sundhed – Gode skærmvaner, notifikationer og grænsesætning
 • Billed- og videodeling – Hvad skal man være opmærksom på når man deler noget
 • Privatliv og sikkerhed – Digitale fodspor, handlemuligheder ved ubehagelige oplevelser og privatindstillinger
 • Kritisk tænkning – hvad er en kilde og hvordan sorterer man i den information man møder
 • Misinformation – hvilke typer information møder man og hvordan afgør man hvad der er sandt og hvad der er falsk
 • Gaming –  fællesskaber, sprog og scams
 • Algoritmer og forretningsmodeller – hvad er algoritmer, big tech og hvorfor skal vi være opmærksomme på dem
 • Identitet – køn, seksualitet og race – hvorfor er repræsentation vigtig
 • Digitale fællesskaber – hvilken betydning har de digitale grupper vi er en del af for vores adfærd og overbevisninger
 • Demokrati – hvordan sikrer vi, at vi alle bidrager til den demokratiske debat og det nuancerede samfund
 • Radikalisering – hvad sker der egentlig, når man falder ned i kaninhullet?

OBS: ikke alle temaer er aktive i hvert oplæg – her tages der hensyn til elevernes alder og udvikling. Ønsker du at oplægget skal fokusere mere/mindre på enkelte emner, så skriv det gerne i din henvendelse. 

Vi møder eleverne i øjenhøjde, og vi får skabt dialog om digitale medier og dets påvirkning på individ -og fællesskabsniveau. Vi guider dem gennem den basale netetik, og vi snakker om egne og andres grænser ud fra cases fra hverdagen. Her bliver eleverne aktivt inddraget ved hjælp af øvelser, hvor vi søger at sætte deres egne erfaringer, oplevelser og praksis i spil.

Hos CfDP arbejder vi med en nuanceret tilgang til digitale teknologier, med et grundlæggende optimistisk og opportunistisk fortegn. Vi er optaget af både de positive og problematiske sider af den digitale verden, og mener begge dele skal være til stede i dialogen med eleverne. Vores erfaring viser nemlig, at eleverne hurtigt falder fra, hvis vi kun løfter pegefingre.

Hvilket udbytte får eleverne?

Med oplægget kombineres viden og praksis på en måde, hvor vi sætter gang i elevernes refleksion, moral, kritiske sans og dannelse. Vi arbejder med demokrati, dannelse, algoritmer, psykologi og socialitet.

Målet er at eleverne oplever at få styrket deres etiske filter, som skal navigere dem i at gennemskue egen og andres digitale adfærd. Det giver dem handlekompetence til at agere forsvarligt, sikkert og hensynsfuldt i det digitale. Oplægget giver ligeledes eleverne mulighed for at blive klogere på hinandens holdninger og erfaringer – hvilket fremmer klassefællesskabet – og samtidig gøre op med en række flertalsmisforståelser, som kan være en del af elevernes fællesskaber.

Pris og praktisk

Oplægget varer ca. 90 min. (to undervisningstimer) og koster 6500 DKK + kørsel (ekskl. moms). Kørsel er efter statens takster. Tillæg ved weekend og aftenoplæg.

Ved oplæg længere væk end 150 km fra Aarhus tilføjes et tillæg på 1000 DKK, ellers skal I minimum booke to oplæg samme dag.

Oplægget kan afholdes samlet for hele årgangen, eller flere årgange ad gangen.

Skolen bedes stille et smartboard/projektor (med HDMI-udgang) og evt. håndfri mikrofon til rådighed.

Det med småt

Bestil oplæg

For eksempel hvilken målgruppe, ca antal deltagere, ønskede tidspunkt(er) og eventuelt særlige emner du gerne vil have berørt.