Børn og unges brug af sociale medier og spil skaber ofte hårrejsende overskrifter i mediebilledet. Men kan det virkeligt passe at de unge konstant udsætter hinanden for mobning og digitale krænkelser? Er de afhængige af computerspil og sociale medier? Har vi at gøre med en selvoptaget generation, der konstant jager næste digitale fix? Skal vi som fagpersonale “gå med” eller skal vi forbyde? Den digitale verden er fyldt med muligheder men også med faldgruber. Det er en verden med mulighed for positive fællesskaber og kreative udtryk, men også en verden der rummer mulighed for udstødelse og ensomhed. Og derfor også et børne- og ungdoms-pædagogisk anliggende, der rejser spørgsmålet om, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe børn og unge med at begå sig her.

Målgruppe: fagpersoner

Viden, praksis og jeres input:
Foredraget ”Den unge onlinekultur” tager udgangspunkt i praksisnære cases og temaer fra mere end 15 års undervisning hos børn og fagpersoner i Danmark. Vi forholder os til aktuelle temaer om unges identitetsdannelse, spilkultur, gruppedannelser, mobning og delingskultur. Oplægget tilbyder viden om unges aktuelle digitale fællesskaber og online-kultur og kan anvendes som oplæg til yderligere diskussioner hos jer fagpersoner om jeres daglige praksis omkring temaet (retningslinjer, mobilpolitikker, samarbejde med forældre og generelle holdninger til digital dannelse)

Målet er, at du/I bliver klogere på, hvad vi som fagfolk kan gøre for at hjælpe de unge med at få de nødvendige kompetencer. Og at du bliver klogere på, hvordan vi kan forstå en ungekultur som i stigende grad udleves i de digitale fællesskaber.

Workshoppen er opbygget som et bredt vidensforedrag med inddragende spørgsmål og diskussioner undervejs

Pris og praktisk

Foredraget bliver afholdt af Jonas Ravn,  Christian Mogensen eller Anna-Sofie Bruun

Vi afholder både foredrag og kurser for fagpersoner. Ved større forsamlinger er der mulighed for at få to facilitatorer ud – pris aftales.

Foredrag: Et oplæg på 1½-2 timer koster 8750 DKK + transport (ekskl. moms)

En halv kursusdag: Oplæg og efterfølgende diskussion / gruppearbejde (3-4 timer) koster 12.500 DKK + transport (ekskl. moms)

En hel kursusdag: Oplæg og efterfølgende diskussion / gruppearbejde / procesfacilitering (ca 6-7 timer) koster 16.500 DKK + transport (ekskl. moms)

Vi vil altid gerne bruge et smartboard/projektor samt højttalere + evt håndfri mikrofon ved større forsamlinger. Det med småt (aflysning, transport mv.)

Kontakt os og hør mere

Skriv direkte til Jonas Ravn på jonas@cfdp.dk hvis du ønsker at bestille eller spørge til et oplæg.

Oplys gerne, hvor mange deltagere I er, ønsket tidspunkt og eventuelt særlige tematikker, som I gerne vil høre om.

Du er også velkommen til at ringe på: 86 37 04 00 Spørg efter Jonas Ravn