Skrevet af tidl. medarbejder Erroll Marshall

Ikke en overskrift vi slynger om os i CfDP, men nu skal den i brug.

Jeg er netop hjemvendt fra Libanon, Beirut hvor jeg har afholdt en 2 dages workshop med titlen “The Digital counselling Workshop”. En ny e-helpline har nemlig set dagens lys i Libanon (den første af sin art i mellemøsten) og som primært skal rådgive børn og unge i online relaterede problematikker via mailrådgivning. Til workshoppen deltog forskellige interessenter der alle skal samarbejde i dette spændende projekt:

Projektkoordinatorer fra organisationen World Vision Lebanon, Politiets Cyber Crime Unit, socialministeriet, samt psykologer fra organisationen Himaya, der skal forestå  selve rådgivningen, i alt 30 personer.

Årsagen til at workshoppen kunne realiseres skal i høj grad tilskrives Mandy Yamanis fra World vision, der for 3 år siden besluttede sig for at give børn og unge i regionen, mulighed for hjælp og rådgivning vedr. online problematikker. En yderst fremsynet og visionær kvinde, som jeg havde fornøjelsen af at møde til en konference i Luxembourg sidste år. Vi fortsatte dialogen og hurtigt blev det klart at vores erfaringer med vores digitale rådgivende platform Cyberhus, kunne gavne udviklingen af denne e-helpline. Mandy fandt økonomi til rejse og ophold og CfDP besluttede at bidrage med en gratis workshop.

Målet for workshoppen var følgende:

1: At skabe en større indsigt i digital kommunikation med børn og unge. Primært ud fra et rådgivende perspektiv.

2: At skabe forståelse og indsigt på tværs af de involverede faggrupper, med henblik på udarbejdelse af konkrete samarbejdsaftaler.

Både Himaya, Cyber Crime unit og World vision gør et fantastisk arbejde for børn og unge i Libanon og fx er World Vision pt. involverede i projekter der har direkte indflydelse på 90.000 børn, primært omkring sundhed, uddannelse og “Life skills”. Nu skulle al den viden, erfaring og engagement omsættes til en digital indsats. Og det er en spændende øvelse, fordi selvom der er mange ligheder og faglige overlap mellem socialt arbejde online og offline, så byder den digitale indsats på nogle specifikke udfordringer. vi var bl.a. omkring følgende i workshoppen:

Intro til Cyberhus
En længere introduktion til Cyberhus og hvordan vi arbejder i rådgivningen, skulle skyde workshoppen i gang. Vores metoder og overvejelser skabte nogle spændende diskussioner, hvor specielt psykologerne fra Himaya viste både stor indsigt og stor nysgerrighed.

En masse tanker og overvejelser blev vækket og vi kunne derefter begynde at fokusere på deres egen helpline.

Målhiraki

Første skridt var udarbejdelsen af et målhiraki, hvilket var en både stor og vigtig udfordring for deltagerne. Bevidstheden om den primære målgruppe og overordnede mål når vi arbejder digitalt,  er afgørende i forhold til den måde vi designer vores digitale rådgivende platform – fra grafik, sprog til selve rådgivningsmetoden.

Der blev diskuteret meget hen over bordet og det var tydeligt, at de forskellige faggrupper havde forskellige mål-  og veje til målet. Vi nåede ikke frem til et endeligt resultat, men ideer og hensigter blev formuleret. Og som workshoppen skred frem og de forskellige arbejdsprocesser og metoder skulle defineres, blev det klart for deltagerne hvor vigtigt dette fælles mål er.

Fx ved spørgsmålet om identificeringen af den unge der skriver ind

Dette område var grundlag for de største diskussioner og forskelligheder i gruppen.  Hvad var processen fra den unge skriver første gang, til evt. indgriben fra politi/myndighed? Skulle den unge fra første brev indgå i en proces med samme rådgiver? Hvordan afgjorde man om henvendelsen var seriøs? osv

Jeg sammenlignede Cyberhus og albahus  (som jeg havde indgået aftale med at kunne bruge som eksempel) i Danmark, som har forskellige svar på disse spørgsmål, netop fordi vores overordnede mål er forskellige. I Cyberhus er vores overordnede mål at skabe en tryg ramme, hvor den unge kan udtrykke sig I og I albahus er det at stoppe de seksuelle overgreb. Denne forskel betyder også forskelle i måden vi identificere den unge og behovet for det.

Så igen og igen udfordrede jeg dem med deres primære mål for deres helpline på banen, for at de kunne begynde at udarbejde bevidste arbejdsmetoder.

Anonym eller ikke anonym

Rådgivningen er blevet præsenteret som en anonym rådgivning, hvor børnene læser på forsiden, at dialogen mellem dem og rådgiver er fortrolig ikke kommer videre. Alligevel vil politiet have direkte adgang til IP adresse og starte efterforskning af sagen, uden at orientere den unge.

En række etiske og pædagogiske spørgsmål væltede ud af ærmet på mig og det skabte store diskussioner på tværs af faggrupper. Hvor politiet med deres logik og praksis kunne se mange fordele ved denne arbejdsmetode, da det skabte en mulighed for direkte at hjælpe den unge i nød, kunne psykologerne fra Himaya se flere etiske problematikker i forhold hvordan deres rådgivning blev præsenteret for den unge.

Opgaven var derfor, at få samstemt arbejdsgangen og hvordan den unges informationer skulle behandles, for derefter at gen-tænke hvordan dette skulle præsenteres for den unge.

En fantastisk oplevelse

Workshoppen i Beirut var personligt en fantastisk oplevelse. Først og fremmest mødet med en masse dejlige og stolte mennesker, der brænder for at gøre en forskel for børn og unge i Lebanon, gjorde stort indtryk, men også at opleve under så anderledes vilkår de arbejder med. Dejligt at opleve at CfD/Cyberhus kunne inspirere til den proces der vil skabe et meget stærkt digitalt rådgivende tilbud til landets unge.

 

 

 

 

Jeg ønsker alle de medvirkende et stort tillykke med deres nye helpline og vil glæde mig til at følge deres arbejde.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.