Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Mere om Anni

Center for Digital Pædagogik har modtaget en bevilling fra VELUX FONDEN i forbindelse med HUMpraxis-programmet. Programmet fokuserer på at komme med konkrete løsninger på aktuelle samfundsudfordringer gennem samarbejde mellem forskere og praktikere.

Forskningsprojektet RÅDVILD skal undersøge, hvorfor mange brugere i vores rådgivninger ender med at komme tilbage igen og igen uden tegn på bedring. Projektet udspringer af erfaringer, som vi gennem mange år har oplevet  blandt brugere på vores digitale rådgivningsplatforme samt gennem dén praksis, RådgivningDanmark oplever på tværs af deres medlemsorganisationer.

Udvikling og kvalificering af mere brugervenlige digitale rådgivningstilbud

Projektet vil have en varighed på tre år og skal munde ud i en række anbefalinger til, hvordan rådgivningstilbud kan forbedres. I projektet vil vi konkret undersøge følgende tre spørgsmål:

  • Hvorfor ender mange brugere i rådgivninger med at komme tilbage igen og igen uden tegn på bedring?
  • Hvornår bliver denne type rådgivning problematisk?
  • Hvordan kan nye metoder eller værktøjer hjælpe med at håndtere situationerne?

Forskningsprojektet RÅDVILD er et vigtigt bidrag til at forstå et komplekst fænomen, der har stor betydning for mange mennesker. En udfordring, som vi har været optaget af i mange år. Jeg tror, at projektets forskning og resultater i høj grad vil kunne bruges til at udvikle og kvalificere mere brugervenlige digitale rådgivningstilbud i fremtiden.  

Stærkt samarbejde mellem forskning og praksis

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Center for Digital Pædagogik, Aarhus Universitet og RådgivningsDanmark. Det vil blive ledet af professor i kultur og medier Carsten Stage med deltagelse af blandt andre lektor Matilde Nisbeth Brøgger og postdoc Penille Rasmussen samt aktører fra praksisfeltet hos bl.a. Middelfart Kommune og Psykiatrifonden.

Carsten Stage uddyber: ”Samarbejdet gør det blandt andet muligt at skabe en nuanceret forståelse af, hvordan og hvorfor mange brugere af medierede rådgivningstilbud bliver til faste brugere. Samtidig faciliterer det muligheden for at udvikle kommunikative tiltag, der håndterer den ’problematiske faste brug’ på nye konstruktive måder”.

Jeg ser meget frem til arbejdet med vores partnere om projektet – og ikke mindst, til at støtte dem, der måske har allermest brug for de digitale rådgivningstilbud, men som har brug for ekstra beskyttelse mod, at sårbarheden ender i et uhensigtsmæssigt forbrug.  

Tusind tak til VELUX FONDEN for den flotte bevilling som på bedste vis smelter forskning og praksis sammen. Vi glæder os til at tage fat om opgaven.

Om HUMpraxis

HUMpraxis-programmet fokuserer på at komme med konkrete løsninger på aktuelle samfundsudfordringer gennem samarbejde mellem forskere fra human- og samfundsvidenskab og praktikere fra miljø-, socialområdet eller voksenlivets overgange og forandringer. Hermed samler HUMpraxis-programmet VELUX FONDENs forskellige uddelingsområder i en tværgående indsats.

Målet er at få skabt originale forskningsresultater og få dem omsat til bæredygtige løsninger, der kan fremme et demokratisk og bæredygtigt samfund på et oplyst og inkluderende grundlag.

Læs mere om HUMpraxis-programmet her

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.