Mere om

Siden 2016 har Center for Digital Pædagogik drevet Gaming Gruppen i tæt samarbejde med Aarhus Kommune. Her bruger vi computerspil som et pædagogisk redskab til at hjælpe unge, der har det svært.

Hvis man virkelig vil hjælpe unge i sårbare positioner, er den bedste vej til en god snak typisk gennem et fælles tredje.

For mange unge er det nemlig lettere at tale om det, der er svært, hvis de kan mødes omkring en fælles aktivitet, indtil de er klar til at snakke om det, der går dem på. 

Hos Center for Digital Pædagogik er vi stolte af Gaming Gruppen, som vi med stor succes har udviklet og drevet i samarbejde med Aarhus Kommune siden 2016. 

Her mødes fire hold unge i alderen 13 til 18 år ugentligt med en pædagog fra Aarhus Kommune og en medarbejder fra CfDP til en gamingsession. Historisk har der overvejende været drenge på holdene, men der er løbende kommet flere piger til.

Unge med sociale udfordringer

I Gaming Gruppen går unge i sårbare positioner, som mistrives socialt, bruger lang tid foran computeren og ikke kommer ud blandt andre unge,. Mange har svært ved at begå sig på en uddannelse, et arbejde eller i foreningslivet. 

– Vores unge har typisk ikke nogen omkring dem, de kan læne sig op ad eller spejle sig i, så de ender i mange tilfælde med at sidde derhjemme og spille computerspil alene, siger Daniel Diaz, gamingekspert og medansvarlig for Gaming Gruppen hos CfDP.

I Gaming Gruppen får de unge mulighed for at etablere nogle sociale bånd. Samtidig får de andre unge at spejle sig i og ikke mindst to kompetente voksne, de kan bruge som rollemodeller.

Daniel Diaz er nørden, der har styr på det gamingfaglige og popkulturelle, mens Thoke Thomsen fra Aarhus Kommune står for det pædagogiske og kommunale aspekt. Det var Thoke, der sammen med Christian Mogensen fra CfDP tog initiativ til gaminggruppen i 2016.

Gaming som pædagogisk redskab

Tilsammen udgør de et knivskarpt makkerpar, der er istand til at møde de unge i øjenhøjde, knytte bånd og ikke mindst skabe et rammesæt, hvor de unge føler sig trygge. Den tryghed giver anledning til interaktion de unge imellem, så de får noget på den sociale konto.

– Vi sætter egentlig kun rammerne for dem. Magien opstår, når de samarbejder, når de kommunikerer, når de griner, når de joker med hinanden eller gør grin med de voksne, siger Daniel Diaz.

På overfladen lyder det måske, som at Gaming Gruppen blot går ud på at hænge ud med de unge og spille computer, men i virkeligheden er der mange pædagogiske, psykologiske og sociale overvejelser med i projektet.

Gaming fungerer som et fælles tredje, fordi det i forvejen er en etableret interesse hos de unge. De ved, hvad de går ind til, og de føler sig trygge, når de sidder foran skærmen.

Omvendt kan det være enormt skræmmende at sætte sig ned foran en pædagog, psykolog eller voksen og tale ud, uden de har computerspillet som bindeled. 

Gaming Gruppen er inddelt i fire hold: Level 1, Level 2, Rookie-holdet og Champions-holdet. Typisk går der mellem 25-35 unge på holdene i alt. 

Med et hjerte, der bløder for film og computerspil, varetager Daniel Diaz forskellige opgaver i CfDP. Siden 2018 har han været en fast del af Gaming Gruppen.

Level 1 – Introduktion til konceptet
Level 1 er for de mest udsatte unge. Når en ung begynder på Level 1, skal de ikke tænke på andet end selve spillene. Holdet mødes én gang om ugen i tre timer, hvor Daniel og Tokes primære opgave er at sikre, at de unge kan hygge sig så meget som muligt.

– Vi laver ikke nogen øvelser med dem, og vi spørger ikke ind til, hvordan de har det. I det hele taget prøver vi ikke at overbebyrde dem med noget, forklarer Daniel Diaz.

I Level 1 gør vi en dyd ud af at inddrage forældrene til de unge på holdet, så de uddannes til at forstå, hvad gaming er, og hvorfor deres barn gamer. Det handler om at bygge bro mellem de unge og deres forældre.

Level 2 – En rejse med udvikling i fokus
Efter tre måneder på Level 1 rykker holdet så videre til Level 2, hvor de også er i tre måneder.

Her mødes de unge stadigvæk og gamer én gang om ugen. Derudover skal de med til onsdagscafe på Ungecentret Skanderborgvej, hvor de møder andre unge og pædagoger, som de laver mad med og spiser sammen med. Der foregår også en bred vifte af andre aktiviteter, som ikke har noget med computerspil at gøre.

– Det vigtige er, at de kommer ud af den tryghedsboble, som vi skaber for dem i vores gaminglokale, og bliver eksponeret for nogle andre børn og pædagoger, som de ikke kender, forklarer Daniel Diaz.

Efter seks måneder i Gaming Gruppen sker der ifølge Daniel Diaz en tydelig forandring hos de unge, som deltager i projektet. Han ser først og fremmest, at de unge udvikler en større social kapacitet. Vigtigst er dog, at unge bliver gladere.

– Vi har haft nogle unge, som ikke kunne se folk i øjnene og bare isolerede sig selv i hjørnet, da vi først mødte dem, siger Daniel og fortsætter.

– Klip til fem måneder senere, hvor de sidder nede til onsdagscafeen og råber og skriger og bare hygger sig helt vildt meget med de andre unge. Vi ser en sort/hvid-forskel.

Ifølge Daniel Diaz er der også mange unge, som har været nødt til at stoppe i Gaming Gruppen, da deres liv udenfor gaming har udviklet sig så meget, at de ikke længere har haft tid til at deltage.

– Det er enormt stort, at en ung, der ikke har haft nogen hobbyer, venner eller kontakt til omverdenen, pludselig begynder på en efterskole eller får en kæreste. Det er for mig et bevis på, at vi er med til at gøre noget utrolig godt for de her unge, siger han.

Han påpeger, at det er computerspillene i samspil med projektets stemning og miljø, som gør forskellen for de unge.

– Jeg er blevet meget mere social. Før i tiden har jeg haft store problemer med at snakke med folk. Og så har jeg fået venner. Jeg har ikke rigtig haft venner før, men det har jeg nu i Gaming Gruppen. Jeg har bare generelt fået mere selvtillid, siger en af deltagerne om sin personlige udvikling gennem forløbet.

Rookie-holdet og Champions-holdet
På Rookie-holdet går unge, der ikke er udsat på samme måde som på Level 1 og 2, men stadig har udfordringer – enten derhjemme eller i skolen.

For de unge, der har gået på et af de andre tre hold, men er blevet for gamle til at fortsætte, er der mulighed for at gå på Champions-holdet. Her kan de holde fast i den tradition og de venskaber, de har gjort sig i Gaming Gruppen.

En succes i udvikling

I kraft af Gaming Gruppens succes er Daniel og Thoke i gang med at udvide til nye lokaler, så der kommer et separat rum til henholdsvis playstation og computer. 

I de nye lokaler vil der også være bedre udluftning og lydmiljø.

I følge af vores gode erfaringer i Aarhus, er vi i samarbejde med KFUM’s Sociale Arbejde også igang med Projekt ‘Go Gaming’. 

I “Go Gaming” skal vi frem til 2024 videreudvikle på computerspil som pædagogisk redskab som en del af indsatsen hos Værestedet Gademix i Kolding, Ungdomshuset Gefionsgården i Horsens og herberget Skjoldbo i Esbjerg.

Og grupperne er allerede godt i gang i Go Gaming projektet. Allerede i 2021 afviklede projektet 122 aktivitetsdage med i alt 28 unge i sårbare positioner som deltagere.

Resultaterne herfra viser blandt andet, at gaming kan være et fantastisk redskab til at nå unge hjemløse.

Tanken er, at vi skal have konceptet ud at flyve i hele Danmark, og i den forbindelse oplever vi stor interesse fra både psykiatrien og andre kommuner, der vil anvende gaming som en integreret del af deres behandling og myndighedsudøvelse for unge i sårbare positioner.

Synes du, at gaming som pædagogisk redskab er interessant, og ønsker du mere information eller har gang i egen gruppe, er du velkommen til at kontakte vores direktør Marie-Elisabeth Hansen på 2518 8396 eller marie-elisabeth@cfdp.dk.

Ellers kan du læse mere om CfDP’s arbejde med unge mænd i sårbare positioner ved at trykke på følgende links:

Rådgivning af unge mænd: Gør det til en styrke at være sårbar
Sårbare unge mænd i digitale fællesskaber: Fra tårer til ekstrem vrede

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.