Aflysningsfrist (med mindre andet er aftalt)

(Frem til) 14 dage før oplægget medfører en aflysning ingen omkostninger.
7-13 dage før foredraget/workshoppen betales ½ af den aftalte pris
0-6 dage før foredragsstart medfører en aflysning fakturering af det fulde honorar.

Særlige hensyn pga. Corona: Vi forventer at kunden (og oplægsstedet) overholder de gældende krav til afstand, deltagermaks mv.

Kørselstakst

Med mindre andet er aftalt afregnes kørsel efter statens kørselstakst (i 2022 er den 3,71 kr. pr kilometer)
Ved afstande på mere end 150 km fra Aarhus pålægger vi et ekstra honorar på 1000 kr. ved elev- og forældreoplæg

Teknik

Stedet, hvor oplægget afholdes, bedes stille projektor eller smartboard til rådighed. CfDP medbringer ikke selv teknisk udstyr udover computer.

Sygdom og force majeur

Hvis en workshopholder hos CfDP bliver syg, eller hvis der indtræffer uforudsige hændelser som medfører at denne ikke kan gennemføre oplægget, informeres kunden hurtigst muligt herom. CfDP vil derefter forsøge at skaffe en relevant oplægsholder eller alternativt aftale ny dato mv.

Betaling

Center for Digital Pædagogik fakturer elektronisk via CVR-nummer eller EAN-nummer