Om os

Siden 2004 har vi i CfDP arbejdet for at øge børn og unges trivsel i en verden præget af digitale sociale medier. De første 8 år hed vi Cyberhus, som er navnet på vores store online ungdomsrådgivning, men i 2012 var der så meget efterspørgsel på vores erfaring og viden, at vi etablerede Center for Digital Pædagogik.

Rødder i praksis

Center for Digital Pædagogik er en selvejende institution, som foretrækker at lægge øret til jorden fremfor alene at basere vores viden på rapporter. Centret er dybt rodfæstet i den pædagogiske praksis, og det betyder, at vi i vores retning og holdninger stræber mod at varetage interesserne for de tusindvis af børn og unge, som vi hvert år underviser og rådgiver.

I dag er CfDP blandt Danmarks førende organisationer inden for digital rådgivning og digital dannelse for unge. Centret driver flere store online rådgivninger og indgår i nationale såvel som internationale partnerskaber.

Hvordan arbejder vi?

Vi er bevidste om, at vores arbejdskultur smitter af på den måde vi møder vores omverden på. Vi arbejder derfor udfra fire principper:

Vi er nysgerrige

Vi forholder os nysgerrigt og anerkendende til den enkelte unge i vores online rådgivning. Men også til de muligheder og ressourcer, der vokser ud af vores samarbejdsprojekter, og til de megatrends, der præger de unges digitale trivsel. Vi ønsker grundlæggende at forstå vores omverden og involvere de mennesker, som vi udvikler løsninger til.

Vi er praksisnære

Vi læser nye trends, metoder og rapporter i lyset af vores egen praksis. Fordi vi ikke selv er unge, insisterer vi på at fastholde en respektfuld og ydmyg tilgang til de nye generationer ved lytte til dem personligt, så vi også i fremtiden kan fortsætte med at møde dem i øjenhøjde i vores rådgivning, vores foredrag og vores projekter.

Vi er legende

Vi møder vores omverden med et let og positivt sind. Leg og humor giver os en åbning til at bygge bro mellem mennesker, men det giver også mod til at eksperimentere og udsyn til at tænke nyt.

Vi er flerfaglige

Vores arbejdsfelt går på tværs af traditionelle skillelinjer og former. Det sætter os i stand til at trække fagligheder, forvaltninger og forståelser sammen på nye måder, så vores projekter bedre formår at rumme den diversitet og kompleksitet, som de nye medier fører med sig.

Socialøkonomisk grundlag

Som selvejende institution arbejder vi socialøkonomisk og geninvesterer vores overskud i nye sociale projekter til gavn for børn og unge i Danmark.

Centeret har tilknyttet 15 medarbejdere og cirka 100 frivillige og er tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde, hvor vi arbejder på at styrke den socialpædagogiske indsats over for udsatte børn og unge i Danmark.

 

Vedtægter kan læses eller downloades her

Du kan læse vores cookie - og persondatapolitik her

CfDPs Nyhedsbrev

Du vil løbende blive opdateret omkring de unges digitale liv, cirka hveranden måned.