"Tak for et meget inspirerende og lærerigt foredrag/oplæg... Vi fik alle noget at reflektere over, og jeg håber, ud ad disse gode tanker, vi kan få gang i en mere aktiv personale- og forældregruppe i forhold til ageren på sociale medier. "
Skolelærer i Greve

For elever
Fra 3000 kr.

Udskoling: Hvem er du, når du er digital?

Vi debatterer digital identitet, trivsel og netetik, og vi inddrager eleverne, deres holdninger og egne historier.

For elever
Fra 3000 kr.

Mellemtrin: God net- og mobilstil

Med oplægget sætter vi gang i en debat om digitale fællesskaber, godt sprogbrug, og hvordan eleverne kan beskytte deres privatliv...

For elever
Fra 3000 kr.

3.-4. klasse: Digitale debutanter

I 3. og 4. klasse har de fleste børn en smartphone, og de er så småt begyndt at være på...

For fagpersoner
Fra 8500 kr.

Den unge onlinekultur

Børn og unge har fundet nye digitale kommunikationsveje. Som fagperson er det derfor nyttigt at have en forståelse for den...

For forældre
Fra 5500 kr.

Digitale børn og deres forældre

Det sociale liv foregår i dag i langt højere grad online. Smartphones, Snapchat og Youtube er helt naturlige udvidelser af...

For forældre
Fra 5500 kr.

Computerspil og deres kultur

Computerspillene fylder mere og mere i de unges hverdag. Men fylder de for meget?

For fagpersoner
Fra 8500 kr.

Esport og gaming

Computerspil fylder mere og mere i særligt drenge og unge mænds liv og hverdag. Pludselig er Esport blevet en mulig...

For elever
Fra 3000 kr.

Udskoling: Kritisk tænkning i digitale fællesskaber

Børn og unge udsættes dagligt for et væld af informationer fra et hav af kilder. Noget er godt, andet er...

For fagpersoner
Fra 8.500,-

Den digitale relation

Få inspiration til, hvordan du og din arbejdsplads kan komme i gang med at arbejde digitalt socialfagligt med jeres målgruppe.