Målgruppe

Fagpersoner

Priser

  • 1 ½ time: kr 8.950

Se også Pris og Praktisk

Oplægsholder

Foredraget bliver afholdt af Niels-Christian Bilenberg eller Signe Sandfeldt Hansen

I dag har unge mange muligheder for at opnå kontakt til professionelle i det fysiske rum, men mange unge, som har svært ved den fysiske kontakt, benytter digital rådgivning til at opfylde andre behov for samtale/kontakt, end de kan få i de fysiske tilbud.

I oplægget får du inspiration til, hvordan du og din arbejdsplads kan komme i gang med at arbejde digitalt socialfagligt med jeres målgruppe, eller hvordan I kan udvikle jeres igangværende arbejde og få nye redskaber.

Center for Digital Pædagogik har de sidste 15 år arbejdet med anonym rådgivning af børn og unge, og har gennem de senere år haft fokus på at udbrede det digital pædagogiske arbejde med børn og unge for en lang række kommuner og organisationer. Vi har mange erfaringer med, hvordan den digitale kontakt kan åbne for nye måder at møde de unge på.

I det digitale rum kan vi som voksne nemlig rette vores opmærksomhed mod børn unge, og samtidig være i øjenhøjde og dialog med dem, der hvor de i forvejen er – nemlig online. Idet digitale rum kan man kommunikere på forskellige måder, når man ikke kan se hinanden. Nye snakke og perspektiver kan opstå, når man kun har fokus på selve samtalen og ikke noget andet.

I oplægget vil vi fokusere på, hvordan man skaber en god, tryg og nærværende ramme, når man hverken kan se den unge, eller bruge ens eget kropssprog til at udvise omsorg for den unge. Vi vil komme omkring temaer som anonymitet, skriftsprog, og nærvær i det digitale møde. Oplægget tager udgangspunkt i vores praktiske erfaring med digitale tilbud, og inddrager konkrete cases fra projekter, som har arbejdet med digitale tilbud af forskellige arter fx Virtuel Bostøtte, Ung Økonomi og Gruppechat.

Oplægget er til jer, som gerne vil arbejde med digitale muligheder i jeres arbejde, men ikke har gjort jer nogle erfaringer. Det kan også være, at I gjort jer få erfaringer, men vil gerne have inspiration til, hvordan I kan arbejde mere eller få indblik i hvilke andre måder, I kan arbejde digitalt. Måske har I allerede gjort jer nogle erfaringer, men har brug for at strukturere det videre arbejde.

Vi laver også kurser, hvor vi går i dybden og klæder professionelle på til at arbejde med et konkret redskab, eksempelvis til at rådgiver unge via brevkasse eller 1-1 & gruppesamtaler via webchat.

Pris og praktisk

Et oplæg på 1½-2 timer koster 8950 DKK + transport (eks. moms).

Vi vil altid gerne bruge et smartboard/projektor samt højttalere + evt håndfri mikrofon ved større forsamlinger. Det er også muligt at holde oplægget online

Det med småt (aflysning, transport mv.)

Bestil Oplæg

For eksempel hvilken målgruppe, ca antal deltagere, ønskede tidspunkt(er) og eventuelt særlige emner du gerne vil have berørt.