Tirsdag d. 6. december kl. 13-15 afholder Center for Digital Pædagogik et webinar om digital rådgivning for unge i sårbare og udsatte positioner.

Program for dagen

Kl. 13.00: Velkomst og oplæg om samskabelse af digitale indsatser på tværs af civilsamfund og offentlige aktører rettet mod børns og unges trivsel og mentale sundhed

Center for Digital Pædagogik vandt i 2021 KL’s forebyggelses pris for indsatsen “forebyggende landsdækkende digital rådgivning for mentalt sårbare unge”. Projektet, som er støttet af VELUX FONDEN havde sin start i 2017 og er siden vokset til et netværk med 27 kommuner, 100 kommune rådgivere og 40 frivillige rådgivere.

Oplægsholder: Stifter og direktør Anni Marquard, Center for Digital Pædagogik

Kl. 13.30: Det pædagogiske perspektiv ved brug af digitale værktøjer i arbejdet med unge i sårbare positioner – tidlig forebyggelse, eller en genvej ind?

Vil man i øjenhøjde med børn og unge i 2022 i sine indsatser, er man simpelthen nødt til at gå digitalt.

Den digitale rådgivning giver en lav tærskel for deltagelse hos den unge. Rådgivningen er anonym, de unge kan tilgå rådgivningen når de er motiverede og de kan bevare kontrollen længst muligt. Den digitale platform giver desuden mulighed for at synliggøre sine tilbud og sin faglighed overfor de unge.

Signe Sandfeld Hansen og Niels Christian Bilenberg giver en introduktion til de unge de møder i Center for Digital Pædagogiks digitale rådgivninger. Fokus vil være rettet mod de unges oplevelser af og tilbagemeldinger på hvordan det digitale skaber øget tilgængelighed og ligeværdighed i mødet med en rådgivende indsats.

Oplægsholdere: Psykolog og projektleder Signe Sandfeld Hansen og Digitalpædagogisk koordinator og teamleder Niels Christian Bilenberg, Center for Digital Pædagogik.

Kl. 14.15: Hvordan fungerer den digitale rådgivning i praksis – 11 kommuner har valgt et tværgående og understøttende digitalpædagogisk spor

Projekt BRUS er et unikt samarbejde mellem rusmiddelcentrene i 11 midtjyske kommuner. I BRUS kan børn og unge komme trygt i individuelle forløb og gruppeforløb, ligesom der tilbydes samtaler til hele familien. Anne Mette Hansen vil fortælle om hvordan man i Projekt BRUS har valgt at understøtte den fysiske indsats med bl.a. Gruppechat, SMS-chat og Web-brevkasse, hvor unge kan få hjælp anonymt. Hvilke styrker ser hun i den digitale indsats – og hvilke overvejelser og udfordringer har der været undervejs.

Oplægsholder: Projektleder og udviklingskonsulent Anne Mette Hansen, Aarhus Kommune, Sociale Forhold & Beskæftigelse

Kl. 14.40: Vi går ‘’backstage’’ og tager en rundtur på platformen som kan bringe den digitale indsats i mål med GDPR og sikkerhed

Dagens program slutter backend med et besøg på en tekniske platform, som giver et godt bud på det tekniske set up for en digital rådgivning. Allan Krøyer tager os med på en rundtur, hvor du kan se systemet i praksis, og vil undervejs bl.a. fortælle om hvordan systemet lever op til Datatilsynets GDPR-regler, sikkerhedsforanstaltninger, hosting på europæisk grund og hvordan den pædagogiske praksis er indbygget i systemets funktionalitet, ex. anonymisering af persondata, indberetninger og assisteret hjælp til rådgiver.

Oplægsholder: Partner & Head of Concepts Allan Krøyer, CIM Mobility

Det praktiske

Vi sender direkte fra vores studie i Aarhus. Anni Marquard vil være vært på dagen og præsentere dagens oplæg. Der vil være korte pauser mellem oplæggene.

Det er gratis at deltage i webinaret. Tilmelding foregår via linket i bunden af denne side.

Webinaret er planlagt så du kommer hele vejen rundt om den digitale praksis, fra den unges perspektiv, en kommunes implementering og de tekniske og sikkerhedsmæssige aspekter, så du får den bedst mulige viden til selv at kunne arbejde digitalpædagogisk – derfor anbefaler vi at man deltager i hele webinaret.

Har du ikke mulighed for det, er det også muligt at nøjes med at deltage i dele af webinaret. Webinaret bliver optaget, så det bliver også muligt at se det efterfølgende.

Tilmeld dig her

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.