Hvilken indflydelse har det digitale liv på børn og unges udvikling, færdigheder og generelle trivsel? Det er noget, der optager Stine.

Stine er kandidat i Psykologi fra Aarhus Universitet. Hun har speciale i individers forandrede identitets- og selvforståelse, efter de har været udsat for traumer.

For Stine er det interessant, hvad der rører sig i børn og unges verden, og særligt hvilken rolle det digitale liv spiller. Kombineret med flere års terapeutisk og rådgivningsmæssig erfaring bruger hun det, når hun rådgiver på CfDP’s online rådgivningssider Cyberhus og MitAssist.

Ud over rådgivningsarbejdet fungerer Stine også som psykologisk konsulent på flere af CfDP’s projekter.