En dag fik vi besøg af nogle fra Cyberhus …men nu har jeg for alvor brug for jeres hjælp!

For et lille års tid siden stiftede vi centeret her. Det betød, at der opstod en mere tydelig adskillelse af de rådgivende aktiviteter i Cyberhus og den formidling, der eksempelvis inddrager fagpersoner og skoleelever. Selvom skolebesøgene teknisk set udbydes af CfDP idag, har vi dog valgt at fastholde en tydelig reference til Cyberhus. Og det er der flere logiske årsager til:

1) Vores undervisningsfilosofi: skoleoplæggene arbejder forebyggende med webetik. Vi skal gøre klassen klogere og få den enkelte elev til at reflektere over sin digitale færden og forstå, at digital trivsel er et fælles ansvar -> men vi skal også tilbyde rådgivning og hjælp, når skaden er sket.

2) Den enkelte sårbare elev kan ikke dele sine oplevelser foran de andre elever. Hvis man eksempelvis bliver mobbet eller er ensom, kan man ikke bare fortælle om det foran hele klassen. Derfor er henvisningen til Cyberhus en naturlig forlængelse af oplægget.

3) Både i forhold til ungeproblematikker og klasseundervisning i webetik er den praktiske erfaring et must. Vi prioriterer at få et billede af de unge, som ikke kun skabes af eksterne undersøgelser og vurderinger. Det skaber vi med løbende dialog mellem rådgivere i Cyberhus og oplægsholdere i CfDP.

I hver klasse sidder der mindst en elev som har brug for mere hjælp end den, man kan tilbyde på et skolebesøg. Eksempelvis er der i denne uge en pige i Cyberhus, der skriver:
En dag fik vi besøg af nogle fra Cyberhus, hvilket var derfor jeg lærte den her side at kende. Ham vi fik besøg af var meget flink, og meget rar at tale med. Men nu har jeg for alvor brug for jeres hjælp!

Indlægget er et godt eksempel på, at der altid er to målgrupper for skoleoplæggene. Dem der primært har brug for refleksionen om det netetiske, og dem der også har brug for Cyberhus’ rådgivning. I forbindelse med et andet skoleoplæg var der en dreng fra 6. klasse, der sagde følgende om Cyberhus:

Jeg tror aldrig jeg kommer derind igen, men det er rart nok at vide at det eksisterer

Den kommentar tager vi faktisk som et kompliment. Vi vil netop gerne formidle til børn og unge, at man altid kan bruge Cyberhus’ rådgivning, hvis det pludseligt brænder på. Derfor er kombinationen af skoleoplæg og info om Cyberhus stadig et godt match.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Jonas Ravn

Seniorkonsulent med speciale i unges digitale trivsel Kontakt Jonas

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.