Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Mere om Anni

Siden 2009 har Center for Digital Pædagogik været helpline partner i det danske Safer Internet Programme. Helplinen tilbyder anonym digital rådgivning til børn og unge mellem 9-25 år på platformene Cyberhus.dk og Scammed.dk.Som Helpline tilbyder vi desuden faglig formidling og dialog med forældre og fagpersoner, både gennem oplæg og workshops. I denne uge udkommer vores rapport med resultater fra perioden 2022-2024.

God digital adfærd og grænseoverskridende oplevelser online

I denne periode har helplinens henvendelser om børn og unges digitale liv i stigende grad omhandlet forskellige situationer, hvor der opstår tvivl om, hvad der er tilladt online, hvilke regler og lovgivning der gælder for en given digital adfærd, og hvordan man bør opføre sig over for andre i hverdagssituationer på digitale medier og mobiler. Det har eksempelvis været henvendelser, der har omhandlet:

→ Regler og lovgivning vedrørende deling af samtaler på platforme som Snapchat eller skærmbilleder fra videosamtaler eller lydoptagelser.

→ Elevers rettigheder i forhold til skolelæreres indblanding i brugen af telefoner
og chatsamtaler.

Derudover har helplinen modtaget henvendelser om grænseoverskridende og ubehagelige online-oplevelser, hvor børn og unge har været i tvivl om, hvordan de skal håndtere disse oplevelser. Det har blandt andet omhandlet emner grooming,sextortion og besøg på hjemmesider med muligt overgrebsmateriale med børn.

Den øgede opmærksomhed og spørgsmål om, hvad der er tilladt online, samt hvad man som ung kan gøre, når man oplever noget ubehageligt, kan tolkes som et tegn på, at mange unge er reflekteret over deres digitale liv. Det bekræfter samtidig vigtigheden i fortsat fokus på almen dannelse online, hvor mange børn og unge desværre ofte kommer i klemme i det mellemmenneskelige møde med andre brugere.

Online Kriminalitet indenfor gaming

Et vigtigt indsatsområde for helplinen i denne periode har været et stort fokus på online kriminalitet indenfor gaming. På scammed.dk arbejder helplinen med online kriminalitet inden for gaming, trading, skins, scams og alt hvad der hører den verden til.

Det er stadig et udbredt problem, at børn og unge bliver snydt i helt regulær samhandel, hvor de bliver franarret penge eller skins. Her handler rådgivningen fortsat om at hjælpe den unge med at forstå egen situation samt at støtte dem følelsesmæssigt, og ofte er der spørgsmål om politianmeldelse, hvor vi kan bistå med afklaring og guide dem gennem det rigtige forløb i systemet. I 2022 blev derdesuden lanceret en forældrerådgivning, hvor forældre kan få råd på SMS, hvis deres børn har oplevet at blive snydt i online spil.

Helplinen ser frem til udviklingen på området med hensyn til loot boxes som ureguleret gambling blandt børn og unge. De fleste af de skins, børn og unge handler med – og snydes for – kommer nemlig fra disse loot boxes, der er en central del af mange spils økonomier og forretningsmodeller. Et opgør med loot boxes kan markant ændre landskabet for svindel, og i helplinen følger vi udviklingen nøje, så vi er parate til at håndtere eventuelle nye henvendelser, der måtte opstå i forbindelse hermed.

Ungeinvolvering

Inddragelsen af børn og unges stemmer, refleksioner, oplevelser og spørgsmål om det digitale er helt centralt for det arbejde, Sikker Internet Center Danmark udfører. I denne periode har Center for Digital Pædagogik og Medierådet arbejdet sammen om en række ungeseminarer, hvor 250 unge mennesker fra 3 af landets kommuner deltog, her diskuterede de bl.a. voksenindblanding og algoritmers betydning for deres feed.

De hurtige videoformater og anbefalingsalgoritmerne på SoMe- og underholdningsplatformene har været hovedtemaet for seminarerne. Den stadige stigning i algoritmestyret indhold til unge, kunstig intelligens og de nye lovkrav i EU i forhold til digitale tjenester og onlineplatforme har medvirket til valget af netop det fokus.

Læs meget mere om Safer Internet Center DK, vores arbejde som Helpline og vores ungeinddragelse i den fulde rapport her.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Pernille Ballisager

Fagkonsulent med speciale i børn og unges digitale trivsel Kontakt Pernille

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.