Kom med Center for Digital Pædagogik på Folkemødet og hjælp os med at skabe forandringer i børn og unges digitale liv! Vi ser frem til at dele vores ekspertise og indsigt i de digitale udfordringer og muligheder, som børn og unge står overfor i 2024.

Vi har planlagt et inspirerende program, der fokuserer på at skabe meningsfuld dialog og bidrage aktivt til den offentlige debat om unges digitale liv. Vi inviterer dig til at deltage i vores events og debatter – og håber, at vi sammen kan være med til at skabe nye tanker og ideer og nye måder at gå til hinanden på.

Her finder du en oversigt over vores deltagelse og direkte adgang til vores events på Folkemødet 2024. Vi glæder os til at møde dig og sammen skabe en positiv forandring!

Egne debatter

VI har planlagt seks debatter i år i tæt samarbejde med gode partnere. Debatter tager udgangspunkt i vores store praksis med unges digitale liv på forskellige arenaer:

Torsdag den 13. juni
Hvad er de kloge træk i kampen mod kokainens indtog?
Normalisering og online tilgængelighed af kokain øges, mens unge ignorerer de forbundne risici. Det ser vi som en stigende problem på vores online rådgivning Netstof.dk I debatten taler vi om fremtidens handlemuligheder.
A8 – Det Kriminalpræventive telt kl. 14:45 -15:30

Håb om et bedre liv kolliderer med frygt for konsekvenserne
Hør om Center for Digital Pædagogik samarbejde med 11 midtjyske kommuner om digital rådgivning, som blandt andet er en hjælp for børn og unge, som er vokser op i en familie, hvor alkohol fylder for meget. I tæt samarbejde med BRUS.
J38 – KFUM’s Sociale Arbejde kl. 17:45 – 18:30

Fredag den 14. juni
Finansiel ungdomskultur online
Børn og unges økonomiske socialisering finder i stigende grad sted online i mødet med finansielle influencers, tvivlsomme investeringstilbud, trading platforme og autoriseret gambling. Hvordan klæder vi bedst børn og unge på til at skelne mellem gode og dårlige tilbud og styre uden om de værste fælder, og hvem har ansvaret for det?
J38 – KFUM’s Sociale Arbejde 09:15 – 10:00

Svindlet i gaming. Når børn tyr til økonomisk selvtægt
I denne debat vil vi stille skarpt på, hvad det gør ved en generation af børn og unges tro på retssikkerheden, når de skal handle på kanten af loven, fordi de er blevet udsat for økonomisk kriminalitet i videospil. I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd, Enheden for Digital Patruljering, Digitalisterne.
A8 – Det Kriminalpræventive Råd kl. 15:15 – 16:00

Lørdag den 15. juni
Unge, rusmidler og forældre: Vejen mod forandring
I Netstof.dk´s online rådgivning henvender mange pårørende sig om, hvad de kan gøre. Alle er de ramt af magtesløshed og højt konfliktniveau. De unges problemer har forskellig kompleksitet. Hertil kommer forældre, der ofte er meget påvirkede af den unges situation.
J38 – KFUM’s Sociale Arbejde kl. 10:30 – 11:15

Unges dilemmaer om digitale og fysiske fællesskaber
Denne dialogbaserede debat giver en unik mulighed for at få indblik i kompleksiteten af moderne fællesskabsdeltagelse samt diskutere holdninger og mulige løsninger knyttet til unges deltagelse i og oplevelse af digitale og fysiske fællesskaber.
J38 – KFUM’s Sociale Arbejde kl. 12:00 – 12:45

Deltagelse i andre debatter

Ud over vores egne arrangementer, vil vi også deltage i forskellige debatter og netværksarrangementer hos andre aktører:

Torsdag den 13. juni
Unges mentale sundhed: Er vi ved at svigte de unge?
Vi står over for en stigende bekymring, hvor flere og flere unge oplever mentale udfordringer. Men hvor stort er problemet egentlig og hvordan kan vi åbne en dialog om det? Er det et samfundsmæssigt problem som vi skal løse ved at tilføre flere midler fx til psykologhjælp eller er de unge for fintfølende og for meget på sociale medier?
F1 – Bornholmslinjen kl. 11:00 – 11:45

Don’t gamble – Skal pengespil forbydes?
Samtale med chefen for Center for Ludomani, Henrik Thrane Brandt og fagkonsulent Emil Ludvigsen fra Center for Digital Pædagogik. Landsformand for KristenDemokraterne Jeppe Hedaa er vært.
C14 – KristenDemokraterne kl 16:00 – 16:45.

Fredag den 14. juni

Hvad kan danske medier til børn og unge bidrage med til børnenes medieforbrug?
Buster Filmfestival om Tiktok og børnemedier. Der popper hele tiden nye medieplatforme op til børn og unge, men hvilket indhold fylder platformene? 
GÆSTGIVEREN kl. 10.00 – 10.45

Hvordan passer børn og unge på sig selv online?
Kom og deltag i dialogen, når Coding Pirates sammen med Dataetisk Ungeråd, Center for Digital Pædagogik og Politiets Online Patrulje (POP) stiller skarpt på, hvordan børn og unge passer på sig selv online og hvordan de voksne bedst støtter op om det.
G17 – EPICO – Scenen for IT-velfærd kl. 11:00 – 12:00

Fremtidens psykiatri: Innovative idéer i en udfordrende tid
Få et indblik i effekterne og brugen af virtual reality og andre digitale psykologiske løsninger og kom helt tæt på, når vi diskuterer, hvad der skal til for at hjælpen når bredere ud.
J45 – Børnesagens Fællesråd – kl. 18:00 – 18:45

Lørdag den 15. juni

Hvad betyder øget fokus på diagnoser som ADHD og autisme?
Vær med, når fire eksperter giver deres bud på, hvad det stigende fokus på diagnoser som ADHD og autisme i blandt andet medierne og på nettet betyder. Hvornår er det ‘god afstigmatisering’? Og hvornår kan det bidrage til at udvande diagnoserne?
J42 – Socialt Indblik – kl. 09:00 – 09:45

Teknologien – ven/fjende? Ensomme unge i en digital verden
Er teknologi en bro til nye venskaber og fællesskaber for unge, eller bidrager den til isolering, der forstærker ensomhed? I denne debat, som er en del af en bredere Nordisk-Baltisk debatrække om ensomhed, stiller vi skarpt på de unges digitale liv.
B12 – Nordisk Ministerråd – kl. 11:00 – 11:45

Perfekthedskultur på SoMe: Hvem har ansvaret?
Det er desværre helt normalt, at unge kvinder oplever et pres og en forventning til deres udseende. Denne problematik lever i bedste velgående på de sociale medier, da de fodrer sammenligningskulturen gennem opstillede og redigerede glansbilleder.
K12 – Friday – kl. 12:00 – 12:45

Center for Digital Pædagogiks deltagelse på Folkemødet 2024

Emil Ludvigsen

Risikoadfærd online, gaming og økonomisk kriminalitet

Emil er specialkonsulent og har i flere år arbejdet med børn og unges digitale trivsel. Med særlig indsigt i områderne “gaming” og “online fællesskaber” sætter han fokus på både spillenes og de digitale fællesskabers forunderlige verdener såvel som slagsider.

Mathias Nimgaard Larsen

Psykolog med viden om unges digitale liv

Mathias har kendskab til skoleområdet som tidligere PPR-psykolog. Han har forsket i digitale mediers betydning for børns udvikling og hverdagsliv og deltager som debattør i arrangementer om børns skærmtid, digitale medier i børns skole- og fritidsliv og digital dannelse.

Karen Hatt Olsen

Projektleder med indsigt i online rusmidler og rådgivning

Karen er antropolog, og har i 8 år været projektleder for Netstof.dk – vores nationale digital platform med rådgivning og viden fra professionelle til unge, om alkohol, hash og andre stoffer. Hun deltager som debattør med afsæt i antropologiske metoder i debatter om rusmidler og rådgivning af unge indenfor emnefeltet. 

Anne Mette Thorhauge

Bestyrelsesmedlem og forsker

Anne Mette er lektor ved Københavns Universitet og medlem af bestyrelsen.
Hun forsker i digitale medier, herunder computerspil, platformsøkonomier og nye forretningsmodeller på Internettet. Hun deltager som moderator eller debattør i arrangementer med fokus på børn, unge og digital mediebrug.

Signe Sandfeld Hansen

Psykolog

Som psykolog arbejder Signe med pædagogisk rådgivning på vores rådgivninger cyberhus.dk, grænseløst.dk og gruppechat.dk. På Folkemødet bidrager hun med erfaring og viden inden for digitalpædagogisk praksis. Signe arbejder også med de piger og kvinder, der kommer galt afsted med selvskade på nettet.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.