I Center for Digital Pædagogik har vi det seneste år oplevet en markant efterspørgsel blandt fagpersoner og forældre, efter oplæg og værktøjer til at sikre en balanceret tilværelse, hvor det digitale fortsat fylder meget for de unge. 

Årets tema fokuserer derfor på, hvordan vi kan hjælpe børn og unge med at navigere på en sund måde i såvel de analoge som de digitale aspekter af deres liv. På årsmødet vil vi fokusere på, hvordan vi håndterer både de daglige digitale udfordringer og de særligt sårbare situationer, som unge kan stå overfor.

Målet er at tage jer med på en engagerende og undersøgende rejse, hvor vi sammen udforsker børn og unges digitale liv og trivsel. Programmet byder på inspirerende keynotes, speedtalks, workshops og muligheden for at afprøve vores nyeste dialogværktøjer – både fysiske og digitale. Vi har selvfølgelig  også inviteret nogle af de unge selv, så vi kan høre deres perspektiver.

Dagens Program

  • Kl. 09:30-10:00 Tjek ind – Start dagen med morgenmad og netværk
  • Kl. 10:00-10:55 Det Gode Liv – en Hverdag i Digtal Balance – Keynotes om den digitale hverdag og det nye digitale samfund
  • Kl. 11:00-12:30 Det Digitale Landskab – Inspirerende speedtalks fra Center for Digital Pædagogik.
  • Kl 12:30-13:00 Frokost
  • Kl 13:00-13:55 Hænderne på kogepladen –Vi kobler Leg og Læring
  • Kl 14:10-14:30 Hvad siger de unge selv!- Kort oplæg ind i dagens tematik
  • Kl 14:30-15:30 Netværk og dialog – Tak for i dag. Kaffe, kage og netværk med CfDP-team og deltagere.

Læs videre og dyk dybere ned i dagens program og praktiske oplysninger.


Det gode liv: en hverdag i digital balance

Keynote#1Alle de forbandede skærme: En pædagogisk krise?

Oplægsholder: Jonas Ravn – Seniorkonsulent med speciale i Unges Digitale Trivsel

Mediebilledet i dag er præget af historier om alle de forbandede skærme. Mellem restriktive anbefalinger til både daginstitutionerne, skoleerne, klubberne, familierne samt pres på politikere og lovgivning både nationalt og internationalt, har den pædagogiske tilgang mere trange kår end tidligere. Der bliver ganske enkelt færre og færre steder, hvor børn vil opleve, at deres mediebrug forstås og anerkendes. Krav til og regulering af de store platforme er naturligvis nødvendigt. Men det samme er den pædagogiske tilgang, for børnene vil også søge mod det digitale i morgen og om 10 år, og de har brug for en støtte, der kigger hinsides sluk-knappen.

Keynote#2Trivsel eller mistrivsel? Mediernes dobbeltrolle for psykosocialt udsatte

Oplægsholder: Mathias Nimgaard – Fagkonsulent med Speciale i Digital Trivsel og Børn og Unges Udvikling

Undersøgelser peger på, at digitale medier kan være med til at forstærke positive sider af hverdagslivet hos de børn og unge, som trives i forvejen. Når det kommer til børn og unge, der befinder sig i en udsat position, er det dog mere uklart, hvordan medierne bidrager til trivsel eller mistrivsel. I denne keynote vil vi dykke ned i mediepraksissernes ambivalens. Det vil sige, hvordan børn og unge, der er psykosocialt udsatte, kan opleve, at sociale medier, gaming og devices på én og samme tid er omdrejningspunkt for venskaber/ensomhed, fællesskaber/eksklusion og inspiration/fastholdelse.

Speedtalks: På rejse i det digitale landskab

Formiddagen byder på en række inspirerende speedtalks, hvor vi udforsker forskellige problemstillinger og praksisser indenfor børn og unges digitale liv. Vælg selv tempoet og rækkefølgen, og lad dig inspirere af vores indsigter og løsninger på området. Få en forsmag på dagens speedtalks ved at klikke ind på de nedenstående oplæg.

Tilmelding er ikke nødvendig, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål direkte til oplægsholderne

Oplægsholder: Karen Hatt Projektleder for Rusmiddelsrådgivning Netstof.dk

Netstof.dk tiltrækker især unge, der har begyndende problemer med stoffer. Da det er online, at de unge leder efter svar, kan Netstof tilbyde hjælp til unge i risikogruppen på et tidligt og kritisk tidspunkt. Hør om erfaringerne med  Netstofs nye digitale rådgivningstilbud – Brevkasse, SMS Coach, Gruppechat – og hvordan du som fagperson kan sætte Netstof i spil lokalt.

Oplægsholder: Stine Helding Rand Fagkonsulent med speciale i Identitetsdannelse og Kritisk tænkning

Mange børn og unge bliver snydt, når de trader skins i computerspil. I samarbejde med Aalborg Universitet har vi forsket i forekomsten af scams samt den oplevelsesverden børn og unge træder ind i, når de bliver ofre for svindel. Hør de vigtigste resultater fra forskningen og bliv klogere på, hvad du som voksen omkring barnet/den unge kan bruge denne viden til.

Oplægsholder: Malik Larsen Fagkonsulent med speciale i Forebyggelse, Radikalisering og Ekstremisme

Det skorter ikke på racistisk, misogyn, homofobisk og konspirationsteoretisk indhold online. Langt de fleste unge møder det, hvad enten de selv opsøger det som en del af en naturlig afprøvning af grænser eller algoritmerne udvælger det for dem. For nogle kan det udvikle sig i en risikabel retning, men det kan som fagperson være vanskeligt at afgøre, hvornår man skal være bekymret for den demokratiske dannelse – og i hvilken grad. Kom og hør om et nyudviklet refleksionsværktøj, der hjælper fagpersoner med netop dét.

Oplægsholder:  Anne Fiskaali Fagkonsulent med speciale i Gaming og Digital trivsel 

Generelt er tonen i online gaming hård, men når børn og unge gamer oplever især piger, at de er udsat for chikane rettet mod deres køn. Sammen med Institut for Menneskerettigheder og Astralis har Center for Digital Pædagogik udviklet et uddannelsesforløb og en digital værktøjskasse målrettet danske esportsforeninger. Med disse værktøjer og forløb, bliver foreninger klædt på til at arbejde rettighedsbaseret med børn og unges online kultur.

Oplægsholder: Merete Dalsgaard Fagkonsulent – med speciale i Forældreskab og Det digitale familieliv 

En hverdag i digital balance forudsætter evnen til at træffe valg ud fra en bevidsthed om, hvad det gode liv er. Børn og unges bevidsthed om værdier og evne til at skabe balance i en digital hverdag, udvikles først og fremmest i familien. Mange forældre oplever imidlertid, at det er svært at skabe en god balance i familiens digitale hverdag. Som modvægt til dette kan vi understøtte udvikling af værdibaserede forældreskaber, og derigennem styrke forældres muligheder for at indrette værdibaserede digitale familieliv.

Oplægsholder: Anna-Sofie Bruun Fagkonsulent med speciale i børn og unges Digitale Fællesskaber og Trivsel

Siden 2023 har Center for Digital Pædagogik indgået som partner i konsortiet “Sammen om digital dannelse”. Her har vi medvirket til skabelsen af syv principper for digital dannelse, gennem projekt On. Formålet med de syv principper har været at skabe et fælles sprog om børn og unges digitale dannelse, på tværs af børn og unges arenaer. På oplægget bliver de syv principper foldet ud – herunder også processen for hvordan de blev til.

Hænderne på kogepladen – Center for Digital Pædagogik kobler Leg og Læring

Efter en god frokost bevæger vi os ud i et mere legende element og inviterer til workshops, hvor du får lov til at få hænderne helt ned i praksis og prøve vores nye værktøjer af på egen krop. Læs mere her.

Workshop afholdes af: Merete Dalsgaard Fagkonsulent – med speciale i Forældreskab og Det digitale familieliv 

Spillet er en dialogstarter for forældre med dilemmaer om onlinelivet. Spillet bidrager til at udvikle sprog og konkrete handleværktøjer til en digital familie- og skolehverdag. Det kan anvendes på forældremøder, men kan også fungere som et dialogværktøj blandt fagpersoner, der ønsker at blive klædt bedre på til samtalen med børn, unge og forældre om digital trivsel. Til dagens session får du lov til selv at prøve spillet.

Workshop afholdes af: Niels-Christian Bilenberg Seniorkonsulent med speciale i Digitalpædagogisk Ungerådgivning

menABLE dialogspil er et visuelt undervisningsmateriale om kønsbaseret vold online henvendt til 13-18-årige unge, som har til formål at italesætte og behandle debatter om køn og kønsidentitet, skabe refleksion og tilbyde konkrete handleanvisninger. Materialet efterstræber en åben pædagogisk tilgang, hvor det er i orden at have forskellige holdninger, samt et stærkt fokus på dialogen som mål i sig selv. Under sessionen får du en kort introduktion samt mulighed for at prøve kræfter med selve materialet.

PRAKTISK INFORMATION

HVEM KAN DELTAGE

Vi byder jer velkommen til en dag, der vil inspirere og styrke vores fælles arbejde. Årsmødet er for partnere som har et samarbejde med Center for Digital Pædagogik gennem Cyberhus.dk, Netstof.dk og Scammed samt partnere som benytter undervisningsmaterialet Dit Liv På Nettet. Desuden inviteres partnere som indgår i større udviklingsindsatser.

HVOR SKER DET

Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C​

Når du står på adressen foran en stor, hvid villa, finder du hovedindgangen ved at følge smøgen til højre for villaen og gå til venstre bag bygningen. Gå efter ”Indgang A”. Vi bor kun 10 minutters gang fra Odense Banegård Center.

Parkering

Ved deltagelse i arrangementer hos Mødecenter Odense kan man parkere gratis på deres p-pladser, men parkeringen SKAL registreres ved Mødecenter Odenses reception indenfor 15 min. fra ankomst.

Hvis du er tvivl om parkering kan du læse mere her: https://moedecenter.dk/spoergsmaal/

HVAD KOSTER DET

Der er gratis deltagelse for 2 personer fra hver kommune/organisation pr. abonnement. Øvrige deltagere fra din kommune/organisation kan tilmelde sig mod en betaling på kr. 1.250,- pr. Deltager. Der vil blive opkrævet et gebyr på kr. 500,- i tilfælde af manglende fremmøde eller for sent afmelding for at dække vores omkostning på kursusstedet. Afmeldinger skal ske senest tirsdag den 15 oktober pr. mail sidsel@cfdp.dk.