Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Mere om Anni

UPDATE: Siden projektstart er mange kommuner kommet online direkte på cyberhus.dk og der er i dag 20 kommuner med i samarbejdet.

P4 Eftermiddag har talt med SSP-koordinator i Skanderborg Kommune, Kristian Kilt, om deres samarbejde med Cyberhus:

Bevillingen fra Velux Fonden kan få stor betydning for unge i Danmark
Bevillingen fra VELUX FONDEN kan få stor betydning for unge i Danmark og specielt for de sårbare piger. Vi ved, at de unge er på nettet og har svært ved at finde vej til de relevante tilbud. Vejen er simpelthen for lang. I dag skal den unge bevæge sig fysisk ned i et kommunalt tilbud for at komme i dialog med en kommunal medarbejder. Fremover skal den kommunale rådgiver kunne nås med et klik.

Projektet videreudvikler på vores 10 års erfaringer med digitalpædagogisk arbejde på Cyberhus.dk. Her oplever vi netop et stort antal piger, som henvender sig med problemer som spiseforstyrrelser, selvskade, seksuelle overgreb, vold m.m. En stor gruppe af disse piger har så svære problemer, at Cyberhus henviser dem til kommunale tilbud. Desværre oplever vi, at mange af pigerne bliver tabt i overgangen mellem Cyberhus’ rådgivning og de kommunale fysiske ungerådgivninger og dermed ikke modtager den fornødne forebyggende hjælp. I værste fald er resultatet, at pigerne ender i alvorlig mistrivsel.

De 3 millioner kroner fra VELUX FONDEN  skal finansiere et treårigt projekt, hvor nye digitale metoder skal udvikles til at gøre vejen til hjælp så kort som mulig for de sårbare piger.

Unik brobygning mellem frivillig organisation og kommunerne
Samtidig åbner projektet for et nyt unikt samarbejde mellem kommunale indsatser og frivilligt socialt arbejde. Vi er meget bevidste om nødvendigheden af at etablere et tættere samarbejde på tværs mellem det frivillige sociale arbejde og de kommunale tilbud.

Cyberhus har ofte den første anonyme kontakt til den unge. Kommunerne har de konkrete handlemuligheder til at iværksætte en indsats for den unge. Vi kan i særdeleshed supplere hinanden og udvikle et tilbud, der rammer lige ind i pigernes behov.Vi går nye veje og bruger de nyeste digitalpædagogiske metoder til at udvikle et fælles og stærkt tilbud. Og vi tror på, at vi virkelig kommer til at gøre en forskel og forandre den måde, vi tænker ungdomsrådgivningen i Danmark på. Vi har allerede oplevet stor interesse for projektet fra landets kommuner og er lige nu i gang med at etablere samarbejder med de første kommuner. Indtil videre er Ringkøbing-Skjerns Kommune og Københavns Kommune med som deltagere i projektet.

Det er en drøm som går i opfyldelse
Det har været vores drøm i mange år at udvikle et samarbejde med kommunerne for en bedre indsats, og det har de tre millioner fra VELUX FONDEN nu endelig gjort muligt. Vi glæder os til at komme i gang med at udvikle og teste de digitalpædagogisk tilbud i samarbejde med landets kommuner – til gavn for de sårbare piger.

Kontakt mig gerne på m: 50 50 24 13 eller m: anni @ cfdp.dk hvis du er interesseret i at være samarbejdspartner eller ønsker yderligere information.

Bag projektet
Projektet udvikles og driftes af Center for Digital Pædagogik i samarbejde med mindst 8 af landets kommuner.  Konsulentvirksomheden Ineva er ekstern evaluator gennem hele projektperioden. Projektet er støttet af VELUX FONDEN.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.