Skrevet af Camilla Rode Jensen.

Og vil det hjælpe unge rådgivningssøgende til at finde den rette hjælp, eller vil det måske skabe nogle formelle rammer, der gør det sværere for unge at logge ind på en online rådgivning?

Netop det diskuterede vi med engagerede tilhørere på Dansk IGF 2011 – hvor Center for Digital Pædagogik deltog.

Konferencens overordnede tema var i år ‘internettet som ressource’. Center for Digital Pædagogik stod sammen med Red Barnet bag workshoppen ‘Kan personlige problemer bedre eller lettere løses via nettet?´

Med udgangspunkt i vores praksiserfaringer fra Cyberhus og Buddyguard, satte vi fokus på tendenser indenfor online rådgivning, fordele og ulemper samt det ganske særlige ved chatrådgivning. Målet var at diskutere nettet som ressource i fremtidens rådgivning; hvordan specialiserer online rådgivninger sig i fremtiden? Hvordan kvalitetssikrer vi online rådgivning? Kan der skabes samarbejde mellem den offentlige sektor og etablerede rådgivnings tilbud, som kan bygge bro mellem online og fysisk hjælp?

Nysgerrigheden var stor i forhold til, hvordan vi validerer og kvalitetssikrer vores arbejde, når vi rådgiver anonymt. Kan vi opstille nogle krav, som online rådgivninger skal leve op til for at få et kvalitetsstempel? Skal vi overveje, hvordan vi på sigt kan forske i og undersøge effekten af online rådgivning?

I CfDP er vi åbne for mulighederne og meget interesserede i, at validere og kvalitetssikre vores digitale rådgivningstilbud Cyberhus.

Vi kan se potentiale i et kvalitetsstempel, men også udfordringer i forhold til at have et sådant certifikat, uden samtidig at skabe formelle og autoritære rammer, der afholder de rådgivningssøgende fra at henvende sig. De udfordringer ser vi, fordi vi oplever, at netop de uformelle rammer gør det nemt for børn og unge at henvende sig i Cyberhus idag.

Vi er også meget interesserede i, at bidrage til forskning og undersøge effekten af vores online rådgivnings tilbud. Vi er netop igang med at idéudvikle på, hvordan vi kan effektmåle i fremtiden. Det er en stor udfordring at skabe et effektmålingssystem, der kan generere valid data – vi har emnet på dagsordenen ved et kommende udviklingsseminar og tager gerne imod ideer.

Center for Digitalt Pædagogiks ungerapportere var med på IGF, de er lige nu ved at lægge sidste hånd på en film om dagen. Den kan findes på Kristian Lunds blog.

IGF afholdes af Videnskabsministeriet i samarbejde DI/ITEK, Dansk Internet Forum, Red barnet, Medierådet for Børn og Unge samt Center for Digital Pædagogik. På vegne af CfDP vil jeg gerne takke samarbejdspartnere og de mange engagerede og spørgelystne deltagere for en spændende dag.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.