English version Opgaven for Insafe-netværket er at styrke borgere i at bruge nettet, positivt, sikkert og effektivt. Netværket kræver fælles ansvar for beskyttelsen af borgernes rettigheder og behov, i særdeleshed for børn og unge, af regeringen, lærere/pædagoger, forældre, medier, erhvervslivet og andre relevante aktører. Insafe partnerne arbejder tæt sammen for at dele best practices, information og ressourcer. Netværket arbejder sammen med erhvervslivet, skoler og familier med det formål at styrke folk i at slå bro over den digitale kløft mellem hjem og skole, og mellem generationerne. Nettet som et sted at lære Insafe partnerne overvåger og adresserer nye tendenser og søger samtidig for at styrke billedet af nettet som et sted at lære. De forsøger at skabe opmærksomhed omkring rapportering af skadeligt eller ulovligt indhold og tjenester. Gennem tæt samarbejde mellem partnere og andre aktører forsøger Insafe at skabe opmærksomhed omkring standarder for sikkert internet, og at støtte udviklingen af informationskompetence for alle. I Danmark arbejder følgende partnere sammen omkring Insafe: Videncentre/Medierådet for Børn og Unge Hvert land i Insafe netværket har et nationalt videncenter, som er ansvarlig for at iværksætte kampagner, koordinere aktiviteter, udvikle synergi på et nationalt plan og arbejde tæt sammen med alle relevante aktører på europæisk, regionalt og lokalt plan. Helplines/Cyberhus.dk Nationale helplines svarer på spørgsmål og bekymringer fra unge, i forhold til deres oplevelser online eller det skadelige eller ulovlige indhold, de støder på. Hotlines/Red Barnet Hotlines gør det muligt for folk at anmelde ulovligt indhold på internettet. Hotlines vil derefter behandle rapporterne ved at videregive dem til rette instans (Internet-udbydere, politiet, hotlines i andre lande) i overensstemmelse med deres driftsregulativer. Dette er med til at reducere strømmen af ulovligt indhold og medvirker til en effektiv beskyttelse af internetbrugere. Læs mere på vores partnerside: sikkertinternet.dk Safer Internet Programme I de seneste år har EU koordineret og støttet indsatsen for at gøre nettet til et mere sikkert sted, især for børn. Indsatserne foregår løbende, og i et femårigt projekt ad gangen (2009-2013, 2013-2018), under paraplyen Safer Internet Programme, vil 55 millioner euro blive brugt til at bekæmpe ulovligt indhold og skadelig adfærd på nettet, såsom mobning og grooming. Safer Internet Programme omfatter Web 2.0 kommunikationstjenester, såsom sociale netværk, og medfinansierer projekter om:

  • at sikre opmærksomheden om sikker internetbrug for børn, forældre og pædagoger/lærere.
  • at give borgere nationale kontaktsteder, hvor de kan anmelde ulovligt og skadeligt indhold og adfærd, især materiale vedrørende seksuelt misbrug af børn og grooming.
  • at fremme selvregulerende initiativer på området.
  • at opfordre børn til at blive involveret i at skabe et mere sikkert online miljø.
  • at etablere et vidensgrundlag omkring brugen af nye teknologier og de forbundne risici ved at samle forskere, der arbejder med online børnesikkerhed på europæisk plan.
Af budgettets 55 millioner euro skal næsten halvdelen (48 %) bruges til at sikre offentlig opmærksomhed, 34 % til at bekæmpe ulovligt indhold og tackle skadelig online adfærd, 10 % til at fremme et mere sikkert online miljø og 8 % til at etablere et vidensgrundlag. Safer Internet Programme har fire overordnede tiltag: 1. at bekæmpe ulovligt indhold 2. at tackle skadeligt indhold 3. at fremme et sikkert miljø 4. at skabe opmærksomhed Find den danske helpline og alle de internationale helplines i Europa på denne side – og læs statistik om hvilke problemstillinger børn og unge henvender sig med. Kontakt Anni Marquard, hvis du har spørgsmål til projektet.  
Digital Agenda For Europe
]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.