Kommunerne og sundhedsvæsnet opdager kun en lille del af de tilfælde, hvor børn mishandles fysisk, psykologisk eller seksuelt af deres forældre. Sådan er den barske sandhed i den nye rapport “Børnemishandling i hjemmet” fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
Rapporten viser, at 5,6 % af en børneårgang, svarende til mere end hvert 20. barn, bliver fysisk mishandlet af deres forældre. Mindre end hver femte af dem bliver opdaget af kommunen. Og kun 0,12 % – altså cirka en ud af 1.000 – bliver opdaget i forbindelse med hospitalsbehandling.

Cyberhus når mange sårbare unge
Resultater, der styrker vores tro på, at at en tidlig social indsats over for udsatte børn og unge, og gerne via digitale medier, er vejen frem.
Center for Digital Pædagogik udspringer af Cyberhus, som i 6 år har været online rådgivningscenter og mødested for børn og unge. Her har vi opbygget unik viden om, hvordan man via websites og sociale medier møder og samtaler med børn og unge om livets op- og nedture. I Cyberhus’ chatrådgivning har vi alene i første halvår af 2010 haft 108 henvendelser, der handler om vold i familien og incest – altså mishandling i hjemmet. Så vores online rådgivning, hvor kompetente voksne rådgivere lytter til de unge i trygge og anonyme rammer og giver den unge mulighed for at tale om problemerne i sit eget tempo, ligner netop løsningen i forhold til at nå
disse børn og unge.

De unge bruger ikke kommunale tilbud
Som det var fremme i august, har Nyhedsbrevet Danske Kommuner og Børnerådet i en undersøgelse blandt 47 kommuner afdækket, at udsatte børn og unge nærmest ikke bruger den åbne anonyme rådgivning, som kommunerne ifølge serviceloven ellers skal oprette. Kun 16 børn henvendte sig i hele 2009 til de 47 kommuner, der har deltaget i undersøgelsen.
I Cyberhus har vi siden 2004 arbejdet med at møde børn og unge på nettet. Børn og unge fra mere end 450 danske byer har besøgt sitet, og siden starten i 2004 har vi gennemført mere end 5.000 en-til-en chatsamtaler og besvaret langt over 2.000 brevkasseindlæg. Erfaringerne og resultaterne gør Cyberhus – Center for Digital Pædagogik til en unik samarbejdspartner for
kommunerne i den fælles forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge.

En indsats som betaler sig
Og det kan altså betale sig at gøre en tidlig social indsats over for udsatte børn og unge, både i forhold til de unges trivsel og i forhold til samfundet generelt. Det blev i november understøttet i CASA-analysen “Investeringer i tidlige sociale indsatser”. Analysen når blandt andet frem til, at mange udsatte børn og unge kan hjælpes til et bedre arbejdsliv, og samfundet kan få en gevinst på 14 milliarder kroner årligt, hvis den sociale indsats mod de udsatte intensiveres.

Den dybe tallerken er opfundet
Så behovet for hjælp til socialt udsatte børn og unge, og gerne via nye medier, er der.
Gevinsten ved at yde denne hjælp tidligt og forebyggende er der også.
Nu understreger vi i Cyberhus – Center for Digital Pædagogik endnu en gang, at løsningerne er der for de unge brugere, der har brug for et anonymt, tidssvarende rådgivningstilbud.

Du finder hele SFI-rapporten “Børnemishandling i hjemmet” her.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.