Vi inddrager, udfordrer og følger op Når vi i CfDP’s børne- og unge-projekt, cyberhus.dk, arbejder med at sikre den faglige kvalitet i online rådgivning, inddrager vi rådgiverne ud fra tanken; lad mig gøre og jeg forstår. I workshoppen tager vi derfor udgangspunkt i konkrete øvelser, som sætter rådgiverne aktivt i spil og lader dem mærke den gode rådgivningspraksis på egen krop. Vi udfordrer dem for eksempel til at konstruere svar til online brevkassespørgsmål eller deltage i prøvechats med erfarne chatrådgivere. Alt sammen fulgt op af kyndig evaluering. På den måde sikrer vi bedst muligt, at læringen bliver relevant og fæstner sig i alle deltagere.

Hvad er dit behov?

Vores inddragende workshops sætter jeres medarbejdere i spil, når vi præsenterer faglige problemstillinger, og vi udfordrer deltagerne til at give e-mailsvar og udforme chatinteraktioner på stedet. Vi arbejder med konkrete casematerialer og giver jer den nødvendige forståelse for og praktisering af online rådgivning forstået som starten på en selverkendelsesproces. Vi skræddersyr gerne vores workshops, så de opfylder netop dit behov, fx i forhold til:
  • oplæring af nye rådgivere
  • opkvalificering af rådgivere
  • overvejelser om værdier og etik i online rådgivning
  • inspiration og sparring i forhold til konkrete emner
  Kontakt os på 86 370 400 og hør nærmere om, hvordan vi tilpasser en workshop til dit behov. Oplægsholdere Camilla Rode Jensen Erroll Marshall Niels-Christian Bilenberg]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Administrerende direktør, stifter & kreativ ildsjæl Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.