Signe Sandfeld Hansen

Seniorkonsulent med fokus på digital ungerådgivning og fællesskaber Mere om Signe

I samarbejde med Skanderborg Kommune og KFUM’s Sociale Arbejde inviterede vi i juni til en fejring af projektet “Giv Et Øjeblik”. Projektet bringer medarbejdere og frivillige sammen for at gøre en betydningsfuld forskel for unge mennesker i Skanderborg.

Arrangementet blev beriget med prominente gæster, herunder borgmester Frands Fischer, programchef Pernille Bird fra Bikubenfonden og stifterne Fredrik Gulowsen og Magnus Køber fra norske Nyby. Vi var også beærede over at se deltagelse fra medarbejdere og ledere fra Ungeteamet, Familiehuset og de forebyggende socialrådgivere. Men de mest værdifulde gæster var uden tvivl de frivillige bidragsydere, som investerer deres tid, energi og kærlighed i de unge med hjertet som drivkraft.

Uudnyttet potentiale i fokus

Begivenheden blev indledt med en fantastisk energi, som hurtigt fyldte rummet med glæde, entusiasme og visioner for et  fremtidig Skanderborg, hvor civilsamfundet og kommunen understøtter og supplerer hinanden på bedst mulig vis.

En af de deltagende medarbejdere udtrykte, at projektet har et stort potentiale for at gøre det lettere og hurtigere for alle kommunens medarbejdere at løse opgaver og skabe værdi for de unge, både i det opsøgende, forebyggende og behandlende arbejde.

Og det er vi i projektteamet helt enige i.

Læs om effekten af Giv Et Øjeblik her

Læs om projektet her

Baseret på en pilot-fase

Projektet baserer sig på 11 anbefalinger fra en indledende pilot-fase sammen med Aarhus Kommune, ligeledes finansieret af BIKUBENFONDEN.

Vi udgav en opsamling fra pilot-fasen, som kan læses her

Hør medarbejdere ved Skanderborg Kommune og frivillige hos Giv Et Øjeblik fortælle om samarbejdet

Mod kulturændring: Udfordringerne og fremtiden for “Giv Et Øjeblik”

På trods af potentialet og de gode intentioner, oplever vi, at “Giv Et Øjeblik” og brugen af Nyby-appen kræver en kulturforandring blandt medarbejderne. Det tager noget tid at lære, hvordan man kan tænke de frivillige ind i det daglige arbejde med de unge, samt hvordan man kan styrke nysgerrigheden på de unges drømme, ønsker og mål.

Kulturændringer er en tidskrævende proces, da det kræver ændring af vaner og traditioner i tanke og handling blandt både medarbejdere og ledelse. Det  er en af de udfordringer, som projektet aktivt arbejder på at løse og vil have fokus på i det kommende halve år.

Men hvorfor skal vi fokusere på drømme, ønsker og mål? 

Når unge henvender sig til Børn & Unge-afdelingerne i kommunen – eller når deres forældre gør det, vil det typisk være fordi der er et problem af social eller psykisk karakter, som den unge har brug for støtte eller hjælp til. 

Det er fantastisk at kommunen og kommunens medarbejdere, i vores velfærdssamfund, kan tilbyde den hjælp, og det har en enorm værdi. Men kommunens indsats er afgrænset og professionel, og selvom det kan være en fordel, så stiller det også særlige krav til de unges evner til at bære indsatsen videre selv, når forløbet slutter. 

Og lige præcis dén evne, kan de frivillige være med til at træne, ligesom de kan bidrage til den unges følelse af samhørighed med lokalsamfundet, og tryghed ved at bede andre om hjælp.

Hvad skal der ske nu?

I løbet af sommeren fokuserer projektet på at skabe vedvarende og dybtgående ændringer i arbejdskulturen blandt fagpersonerne i kommunen. Samtidig fortsætter vi med at rekruttere flere frivillige, der kan bidrage positivt, når det giver mening og er muligt for den enkelte.

Er du interesseret i at lære mere om projektet eller være en del af det?

Kontakt projektleder Signe Sandfeld Hansen på signe@cfdp.dk

Projektet er støttet og finansieret af Bikubenfonden

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.