Pernille Ballisager

Fagkonsulent med speciale i børn og unges digitale trivsel Mere om Pernille

Det digitale univers Grænseløst.dk, der har til formål at samle viden og hjælp til unge om seksuelle grænser, seksuelle rettigheder, sugardating og prostitution, fortsætter sin indsats for unges seksuelle grænser i de kommende tre år. I samarbejde med en række faglige organisationer tilbyder platformen nu også viden og vejledning til fagpersoner, der arbejder med unge, der er i risiko for at overskride egne seksuelle grænser.

Hvordan hjælper man unge med at lære at mærke deres egne seksuelle grænser? Hvordan kan man hjælpe dem med at lære at sige fra, når noget føles ubehageligt? Hvad gør man, hvis en ung er nysgerrig eller måske involveret i prostitutionslignende relationer? Og hvordan kan man hjælpe dem med at passe på sig selv, når de udforsker deres seksualitet?

For langt de fleste unge er det normalt at eksperimentere med deres seksuelle grænser, men det er ikke altid tydeligt, hvornår grænsen er nået, og hvornår den overskrides. Grænseløst.dk, der så dagens lys i 2021, har siden sin lancering tydeliggjort det presserende behov for mere viden og rådgivning til fagfolk, der arbejder med særligt udsatte unge, for at få mere viden og vejledning om, hvordan man arbejder med unges seksuelle grænser, særligt når unge er endt i prostitutionslignende relationer som byttedating, også kaldet Sugardating.

Fagside med faglig viden og rådgivningslinje

Som et led i en række nye tiltag til Grænseløst.dk lanceres derfor nu en fagside til fagpersoner, der arbejder med unge, som er i risiko for at overskride deres egne seksuelle grænser. Her kan man få faglig viden gennem artikler, og få inspiration til fx at udforme seksualpolitikker, hvordan man snakker med unge om seksuelle grænser, samt mulighed for telefonisk vejledning til konkrete problemstillinger og sager. Der henvises desuden til en række tilbud, som de forskellige faglige organisationer bag Grænseløst.dk tilbyder, såsom fagoplæg, temaaftener, fagligt netværk mv.

https://graenselost.dk/fagomrade


Dilemmarejse som nyt digital pædagogisk initiativ

På Grænseløst.dk er der udover viden og historier fra andre unge også mulighed for at de unge kan tage en test om deres egne seksuelle grænser og få vist relevant indhold baseret på deres svar samt henvisninger til organisationers tilbud. Som et nyt initiativ kan de nu bevæge sig ud på en dilemmarejse, hvor de selv kan vælge udviklingen i en historie, der er fyldt med dilemmaer, hvor en ung kvinde tilbydes penge mod at tage på date. Ved at give unge muligheden for selv at vælge historiens retning, opfordres den unge til at tage stilling til en række dilemmaer, og vises på denne måde hvilke konsekvenser små valg kan have.

Dilemmarejsen kan også bruges i arbejdet med unge som et redskab til at skabe refleksion og bevidsthed om, hvor deres grænser går, og kan være en måde at starte en samtale om seksuelle grænser og måske tidligere grænseoverskridende oplevelser, som for nogle unge og også fagpersoner, kan være svært at have.

Gruppechats om seksualitet og grænser

Endeligt tilbyder Grænseløst.dk nu også i perioder gruppechats for unge, hvor de sammen med andre unge får mulighed for at skrive sammen om temaer, der knytter sig til seksualitet og grænser. Chatten drives af erfarne rådgivere fra Center for Digital Pædagogik sammen med gæsterådgivere fra bl.a. organisationerne bag Grænseløst.

Samarbejdspartnere

Grænseløst.dk er udviklet og drevet af Center for Digital Pædagogik i samarbejde med Reden Ung, Kvisten, Liva Rehab og KKUC. Blandt organisationerne er der dels faglig specialiseret viden om bl.a. seksuelle overgreb, gråzoneprostitution, sugardating, sexkrænkelser, samt indgående kendskab til tidlig forebyggelse og digitale indsatser.

Indsatsen er finansieret af Social- og boligstyrelsen.

Ræk ud, hvis du vil vide mere om projektet: pernille@cfdp.dk eller på mobil: 60 74 76 28

RedenUng

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.