Stine Helding Rand

Stine Helding Rand

Fagkonsulent med speciale i identitetsdannelse og kritisk tænkning Mere om Stine

En tværgående digital kommunal indsats skaber nye samarbejdsrelationer ved at bryde med kassetænkningen og dermed skabe grobund for gensidig læring. Der er plads til at gøre op med vanetænkningen og til at udfordre eksisterende arbejdsgange.

Evalueringen af brobygningsprojektet mellem Cyberhus og landets kommuner har budt på mange spændende indsigter. De tre væsentligste har vi samlet i en artikelserie, som du kan følge med i her. Serien består af tre dele, og dette er anden artikel.

Samarbejde nedbryder siloer og skaber ny læring

Tilstedeværelsen på Cyberhus giver den enkelte kommune mulighed for at øge det tværfaglige samarbejde og den tværgående indsats. Dette bidrager til en forøgelse af kvaliteten af arbejdet og er samtidig med til at sikre en mere helhedsorienteret indsats.

Vi sidder altid mindst to på vagt, så vi har mulighed for at diskutere de sager, der kommer ind. Og når vi diskuterer arbejdsområder og snakker på kryds og tværs, så kommer vi til at kende hinanden og hinandens ekspertiseområder på en anden måde. Det er noget af det, der giver allermest værdi. Vi skal slå hul i silotænkningen, for på den måde kan vi styrke samarbejdet på tværs af kommunen. Og det er så vigtigt.

Jens Jacob From Levring Madsen, Sønderborg Kommune

Cyberhus giver nye arbejdsgange og nye samarbejdsrelationer mellem medarbejderne i kommunen.

Dette kommer blandt andet til udtryk ved en øget opmærksomhed på fagligheden i arbejdet med unge samt et fokus på brug af relevante fagligheder til bestemte opgaver.

De involverede kommuner fremhæver også den gensidige læring, der opnås ved det tværgående samarbejde. Et samarbejde, hvor medarbejdere fra forskellige afdelinger og med forskellige funktioner, der normalt ikke deler andet end ansættelsessted og kantine, samles om mødet med de unge.

Det styrkede tværgående samarbejde bliver altså et slags utilsigtet gode ved tilstedeværelsen på Cyberhus. Et gode, som såvel unge som medarbejdere nyder godt af.

Om projektet: Det tværkommunale netværk for digital rådgivning har siden 2016 med støtte fra VELUX FONDEN udviklet og afprøvet metoder i digital rådgivning og kommunikation til sårbare unge. Målet er at arbejde med teknologier, der kan forbedre nuværende rådgivningstilbud, øge adgangen til rådgivningen og styrke engagementet for de unge. Bl.a. i form af et brobygningsprojekt mellem ungdomsrådgivningen Cyberhus og landets kommuner. Siden 2020 er projektet blevet evalueret af analysebureauet Analyse & Tal, der har foretaget såvel kvalitative som kvantitative undersøgelser af projektet. Artiklen her beskriver indsigter fra evalueringen.

Håndplukkede medarbejdere

Jeg gik til vores sundhedsplejersker og sagde: ”Kunne det ikke være en opgave for jer at bruge en time eller to om ugen på det?” Det er nogle damer i midten af tresserne, og hvad de ikke ved! Så dem hyrede vi ind; et par hårde damer, som sad to timer hver uge og svarede på spørgsmål.

Brian Sørensen, Slagelse Kommune

Det handler altså om at tænke ud af boksen og om at se de nye muligheder, der kan åbne sig, når man som kommune får mulighed for at tilgå den unge målgruppe ad anderledes og digitale veje. For nogle kommuner har det også handlet om at håndplukke de medarbejdere, man som ledelse vurderer vil passe godt til opgaven.

Muligheden for at gentænke strukturer, arbejdsgange og samarbejdsrelationer i et ofte rigidt system har været kærkomment i de kommuner, der er en del af brobygningsprojektet.

Medarbejderne får lov at bruge deres kompetencer på nye måder, fagligheder bliver udfordret af anderledes perspektiver, og nytænkningen får gunstige kår for vækst og trivsel.

Der er meget at lære endnu, men vi håber på at kunne hjælpe endnu flere kommuner i gang med et digitalt tilbud over de kommende år.

Dette er anden artikel i serien om brobygningsprojektet på Cyberhus. Du kan læse første artikel her og tredje artikel her. Artiklerne kan læses uafhængigt af hinanden.

CfDP har siden 2017 med støtte fra Velux Fonden udviklet og afprøvet metoder i digital rådgivning og kommunikation til sårbare unge.

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Stine Helding Rand

Stine Helding Rand

Fagkonsulent med speciale i identitetsdannelse og kritisk tænkning Kontakt Stine

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.