I Cyberhus – Center for Digital Pædagogik er vi ikke i tvivl om, at en tidlig social indsats over for udsatte børn og unge både er en gevinst i forhold til de unges trivsel og i forhold til samfundet generelt. Det bliver understøttet i i analysen “Investeringer i tidlige sociale indsatser”, foretaget af Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA).
Her bliver der sat tal på, om det rent samfundsøkonomisk kan betale sig med en tidlig social indsats med henblik på at undgå, at udsatte børn og unge får dårlige opvækstvilkår og et ’dårligt liv’ i voksentilværelsen. Analysen når frem til, at mange udsatte børn og unge kan hjælpes til et bedre arbejdsliv, og samfundet kan få en gevinst på 14 milliarder kroner årligt, hvis den sociale indsats mod de udsatte intensiveres.
Socialpædagogernes Landsforening har taget initiativ til at få analysen foretaget, og foreningen har stillet fire cases, som illustrerer dårlige liv i voksentilværelsen, til rådighed for analysen.
Vi sætter pris på, at Socialpædagogernes Landsforening har lagt ressourcer i at dokumentere, at en tidlig social indsats over for udsatte børn og unge gør en stor forskel. Et budskab, der blåstempler rådgivningscentres, væresteders og organisationers forebyggende, socialpædagogiske arbejde og som bekræfter os i, at vi er med til at gøre en forskel.

Mulig gevinst på 24 milliarder
Den seneste undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI, 2010) angående børn og unges velfærd og trivsel på en række områder som materiel velfærd, sociale relationer, livsstil, helbred, fritid og andre viser, at de fleste børn og unge har det godt.
Men der er 15 % af børn og unge, som har det svært på mange af de nævnte områder, så svært at de karakteriseres som udsatte eller marginaliserede og er præget af en situation med vanskelige opvækstvilkår, påpeges det i CASA-analysen.
– Forudsætter vi, at cirka 15 % af en årgang er risikobørn, svarer det til knap 10.000 børn af en årgang. Børn karakteriseret som problembørn – omkring 4 % – vil svare til cirka 2.600 børn. En investering i en tidlig social indsats i forhold til denne gruppe vil give en investering på 4,7 milliarder kroner, lyder regnestykket i CASA-analysen.
Det er CASAs vurdering, at der er et økonomisk potentiale for en offentlig gevinst på knap 24 milliarder kroner årligt, hvis den udpegede målgruppe med et dårligt liv præget af sociale vanskeligheder og manglende selvforsørgelse kan hjælpes til et liv med selvforsørgelse.

Du kan læse rapporten om investeringer i tidlige sociale indsatser her.

]]>

Hvad synes du om vores artikel?

Hvis du vil sætte et par ord på din tilbagemelding, vil det hjælpe os rigtig meget, til at kunne forbedre vores indhold.

Vil du vide mere?

Anni Marquard

Grundlægger og Administrerende Direktør Kontakt Anni

CfDP har ekspertise og ydelser inden for digital rådgivning, børns digitale vaner, digital dannelse og trends og tendenser på sociale medier og i computerspil.

Vi deltager i og driver projekter om blandt andet computerspil som pædagogisk redskab, hate speech og anti-ligestilling på nettet.